Sök

Påven möter jesuiter Påven möter jesuiter  

Påven uppmanar jesuiter att grunda sig, växa och mogna i Jesus

Under måndagen den 3:e december träffade påven Franciskus elever och personal från jesuiternas seminarium i Rom – Jesuit International College of the Gesù of Rome –, i samband med deras 50-års jubileum som äger rum i år.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Under måndagen tog påven Franciskus emot cirka 60 elever och övrig personal från jesuiternas seminarium i Rom och uppmuntrade dem att växa och mogna i Kristus. Seminariet för studenter från hela världen grundades för 50 år sedan, 1968 på initiativ av fader Pedro Arrupe, dåtidens ordensgeneral.

Grunda sig i Jesus Kristus

Den argentinska påven som själv är jesuit, sade till delegationen att firandet av 50-årsjubileumet är en ”stund av nåd” för att grundas igen i Jesus, i Hans liv. Detta innebär ”att bekräfta avståndstagandet till frestelsen att endast leva för sig själv, bekräfta att vi liksom Jesus endast lever för Fadern och att vi lever för att tjäna och inte för att bli tjänad.”

Att bildas innebär först och främst att grunda sig i Jesus, menade påven, att tjäna som Jesus gjorde, att ge sig själv och omintetgöras som Jesus gjorde, att vara lydig ändå in till döden som Jesus var, och att vara redo för förnedring, förföljelse som Jesus var.

Påven påminde om Helige Frans Xaviers ord i ett av sina brev från hans missionsresa i Japan: ”Jag ber er, att alltid grunda er själva helt och hållet i Gud” (Brev 90 från Kagoshima). Påven påminde även jesuiterna om de idag lever där den Heliga Ignatius av Loyola, ordens grundare, en gång levde, skrev ordens regler och senare skickade ut sina första följeslagare på uppdrag och missioner runt om i världen. ”Ni för världen till Rom och Rom till världen.” påminde påven.

Växa i Jesus Kristus

Påven sade att studenterna under deras tid på seminariet är kallade till att växa och låta rota sig i deras tro och i Jesus. Att ha rötter innebär att ha ett hjärta ympat i Gud, kapabelt att expanderas.

Om hjärtat inte expanderas”, varnade påven, ”atrofieras det. Glöm inte detta. Om inte hjärtat växer, försvagas det och tynar bort.”

Påven uppmuntrade sedan jesuiterna att inte vara rädda för kriser, för utan dem kan ingen tillväxt och mognad ske, precis som det inte kan finnas någon frukt utan beskärning eller seger utan kamp. Att växa innebär att obevekligt kämpa emot all form av värdslig andlighet, menade påven, för om världslighet når rötterna, ”så är det bara att säga farväl till alla frukter”. Tillväxt och mognad, menade påven, är en konstant strid mot ens egen självupptagenhet.

Påven nämnde sedan frihet och lydnad som två tecken på tillväxt och mognad. Han uppmuntrade seminaristerna att vara fria ”som barn” genom att förenas i mångfald, bekämpa deras självupptagenhet, ta emot den Helige Anden i deras hjärtan och aldrig försumma bönen. Han uppmuntrade dem även att vara lydiga inför Faderns vilja såsom Jesus var.

Mogna i Jesus Kristus

Efter att ha grundat sig i Jesus och vuxit i honom kommer mognaden, sade påven, som leder till fertila jordar och rika frukter. Passion och disciplin hjälper på den vägen, då mognar även tålamod och hopp.

Han uppmanade även seminaristerna att inte vara rädd för världens lidande, utan att placera dem vid korsets fot och i eukaristin. ”Var inte rädd för att gråta inför svåra situationer [...] tårar av medkänsla renar hjärtat,” försäkrade påven.

Slutligen uppmanade påven att den internationella jesuitkommuniteten att fortsätta vara ”ett aktivt utbildningscenter i konsten att leva”.

04 december 2018, 15:10