Sök

Påven under mässa till Vår fru av Guadeloupe Påven under mässa till Vår fru av Guadeloupe 

Påven under mässa till Vår fru av Guadeloupe: Vandra och lovsjung Herren som Maria gjorde

Under onsdagskvällen firade påven Franciskus mässa i Peterskyrkan för att fira Vår fru av Guadeloupe, Latinamerikas beskyddares festdag. Under mässan, som firades helt på spanska, uppmuntrade påven oss att vandra och lovsjunga Herren som Maria gjorde.

Bénédicte Cedergren - Vatikanstaten

Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig” (Luk 1:46-48). Med dessa ord börjar Magnificat, Marias lovsång. Maria, menade påven, är evangeliets första förkunnare. Hon lär oss att missionens och hoppets konst inte kräver att vi kan använda svåra ord och tuffa program. Hon lär oss hennes metod: Att vandra och lovsjunga Herren.

Vandra som Maria gjorde

Under firandet av denna mässa, som firades helt på spanska, inbjöd påven oss att vandra med Maria, i hennes takt och med hennes son Jesus Kristus. Maria, förklarade påven, vandrade till Elisabeth för att sällskapa med henne under graviditeten, hon vandrade med Jesus till Kana där han förvandlade vatten till vin, hon vandrade upp till Golgata till korsets fot där Jesus korsfästes.

“Maria, menade påven, är evangeliets första förkunnare. Hon lär oss att missionens och hoppets konst inte kräver att vi kan använda svåra ord och tuffa program. Hon lär oss hennes metod: Att vandra och lovsjunga Herren.”

Maria vandrade även till Tepeyac för att ackompanjera helige Juan Diego Cuauhtlatoatzin och hon vandrar än idag, in i våra hem, fängelser, sjukhus, ålderdomshem och skolor för att säga: ”Är inte jag här, jag som är din moder?” (Nican Mopohua 119), sade påven.

Maria, mer än någon annan, vet hur man gör för att närma sig någon. Hon är en kvinna som vandrar med försiktighet och hängivet, som kommer och bosätter mitt ibland alla familjer, och som löser upp alla knutar som vi knytit. Hon lär oss att stå upp i stormen.”

Lovsjunga  Herren som Maria gjorde

I ”Marias skola” sade påven, lär vi oss att ta oss fram till de platser där vi behöver vara, att vandra med människor som förlorat hoppet eller vars frihet stulits. Med ett moderligt hjärta, strävar Maria efter att räta och hedra alla de som, av olika skäl, hamnat i övergivenhet och glömska. När Maria passerar, sade påven Franciskus, ger hon en röst åt alla dem som inte trodde att de kunde sjunga. Marias liv utmärktes inte av protagonism utan av kapaciteten att göra andra till protagonister. Hon erbjuder mod, vittnar om trons och hoppets djärvhet och kallar oss till att bygga Guds levande tempel.  

Det är exakt vad hon gjorde med Juan Diego och med många andra, ” sade påven, ”Hon gav dem en röst, gjorde deras ansikten kända och gjorde dem till protagonister i frälsningens historia.”

Påven avslutade sin predikan med att beskriva Maria, evangeliets förkunnare, som Latinamerikas moder, det fertila och generösa landets moder. Där kan alla, på ett eller annat sätt, "bidra till att bygga Herrens tempel och Guds familj."

Latinamerikanska söner och döttrar, bröder och systrar, vandra och lovsjung Herren utan rädsla som er moder gjorde.” avslutade påven.

13 december 2018, 17:01