Sök

2018-12-06-ordine-beata-vergine-maria-della-m-1544096328504.JPG

Påven till mercedarierorden: Bli bärare av Jesu frälsning

Under torsdagen välkomnade påven Franciskus Mercedarierorden i samband med dess 800-årsjubileum, ”en tid av nåd under vilken ni har fått möjligheten att uppleva Guds barmhärtiga kärlek”. Påven påminde dem att, att följa Jesus innebär att ge sitt liv till Honom och att de först behöver erfara Jesu frälsning för att kunna frälsa andra.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Påven inledde mötet med att uppmärksamma ordens fjärde löfte, frälsning. Förutom att lova lydnad, kyskhet och fattigdom, lovar även Mercedarierorden att ”ge sitt liv, om nödvändigt, såsom Kristus gav sitt liv för oss, åt andra kristna som riskerar att förlora deras tro för moderna former av slaveri.” Dessa ord, sade påven, påminner oss, särskilt de gudsvigda, om att, att följa Kristus innebär att ge sitt liv för att rädda själar.

Att följa Jesus är överlämna sig själv åt Honom

Vi känner alla till betydelsen av att följa Kristus, förklarade påven, men ibland istället för att följa Honom, föreslår vi Honom ett liv som om Han var den som måste följa oss och anpassa sig till de planer och projekt som vi skapar. ”Att följa Jesus handlar inte om metodologi, att följa Jesus är att sätta Honom framför oss själva och låta Honom leda oss på livets väg.” sade påven.

Den som följer Kristus gör det genom att ge sitt liv”, sade påven. ”Att lita på Herren innebär att ge sig själv till Honom utan förbehåll, och att inte bara ge det materiella eller överflödiga, utan allt som vi anser tillhör oss, som de saker vi gillar och våra åsikter. Att överlämna sig själv är inte någonting frivilligt, det är konsekvensen av ett hjärta som har blivit ’rört’ av Guds kärlek.

Påven bad mercedarierna att inte låta sig själva bli frestade av att betrakta deras uppoffring och självutgivande som personlig vinning, för att uppnå en viss status eller känsla av säkerhet. ”Att ge sitt liv är att finna det i de människor som blivit frälsta av Herren genom ert exempel och er vittnesbörd.” sade påve.

Besöka och befria

Mercedarierorden strävar efter att efterlikna orden i Lukasevangeliet: ”Välsignad är Herre, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet.” (Luk 1:68). Orden “besöka” och “befria” (“ge frihet”), förklarade påven, beskriver ordens kallelse och missionsarbete. ”Ni är kallade att gå ut i världen och rädda de kristna som är i fara och riskerar att förlora deras tro, vars mänskliga värdighet kränkts och som är fångna i samhällen och system som motsätter sig evangeliet.” påminde påven mercedarierorden.

Påven varnade sedan för de kristnas tre fiender: Djävulen, det världsliga och det köttsliga, och menade att vi ibland inte ser eller känner igen farorna, men dess konsekvenser är alltid påtagliga: De förlamar samvetet och orsakar, bleknar Guds skönhet och kärlek, och en andlig förlamning som leder det inre död.

Frälsta för att kunna frälsa

Som lemmar i en frälsningsorder, måste ni först själva erfara Kristi frälsning för att kunna hjälpa era bröder och systrar i Kristus att upptäcka räddningens Gud.” sade påven och nämnde att ”frälsta för att frälsa” är en bra definition på ordens liv och kallelse. ”Jag inbjuder er till att förbli bärare av Jesus frälsning till flyktingar och migranter, fångar och människor som hamnat i människohandeln, sårbara människor, utnyttjade och föräldralösa barn. För alla dem som förkastats av samhället till Guds ömhet och nåd.”

Slutligen uppmuntrade påven mercedarierna att fortsätta leva ut deras kallelse och mission, och att inte tröttna på att vara instrument för frihet, glädje och hopp. ”Må denna ordens åttahundraårsminne producera riklig frukt av nåd och helighet, och vara en ständig uppmuntran att följa Kristus genom att ge sitt liv.

06 december 2018, 15:33