Sök

Julkonsert i Vatikanen 2018 Julkonsert i Vatikanen 2018 

Påven till artister: Väck julens värme och ömhet till liv i varje hjärta

Påven Franciskus tog emot artisterna som ger konsert i Paulus VI:s audienshall i Vatikanen 15 december. Påven höll ett tal till dem om julen, mottagande, mission och vikten av utbildning. Här följer talet i helhet:

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kära vänner!

Vi förbereder oss för julfirandet. Händelsen med Jesu födelse, tvåtusen år sedan, skedde i ett precist kulturellt sammanhang. Idag firas jul i alla delar av världen och tar sig i uttryck enligt de mest skilda sedvänjor och traditioner och framställs på en massa olika sätt, vilka även ni artister bidrar till med era talanger och er passion.

Jul är alltid ny, för att den inbjuder oss att pånyttfödas i tron, öppna oss för hoppet och återupptända kärleken. Särskilt detta år kallar den oss att reflektera över många män, kvinnor och barn av vår tids situation – migranter, flyktingar och fördrivna – på vandring för att fly från krig, fattigdom som har skapats av social orättvisa och klimatförändringar. För att lämna allt – hem, släkt, hemland – och möta det okända, måste de ha utstått en mycket svår situation!

Även Jesus kom ”från en annan plats”. Han hade sin boning i Herren Gud, med den Helige Anden i en kommunion av kunskap, ljus och kärlek, som Han tog med sig till oss genom sin ankomst till världen. Han kom för att bo mitt ibland oss, bland våra begränsningar och våra synder, för att ge oss den Heliga Treenighetens kärlek. Och som människa har han visat kärlekens ”väg”: tjänst, utförd i ödmjukhet, fram tills att ge sitt liv.

När Herodes våldsamma vrede slog mot Betlehems område, upplevde den Heliga Familjen från Nasaret förföljelsens ångest och ledd av Gud flydde de till Egypten. Den lille Jesus påminner oss så att hälften av dagens flyktingar i världen är barn, oskyldiga offer för mänskliga orättvisor.

Inför dessa draman svarar Kyrkan med många initiativ som solidaritet och hjälp, välkomnande och mottagande. Det finns alltid mycket att göra, det finns stort lidande att lindra och problem att lösa. De behövs en större koordinering, mer organiserade insatser, som kan omfamna varje person, grupp och samhälle, enligt bilden av broderskap som förenar alla. Därför är det nödvändigt att skapa nätverk.

Först och främst skapa nätverk med utbildning, för att utbilda de minsta bland migranterna, alltså dem som i stället för att sitta vid skolbänken som många jämnåriga, spenderar dagarna med att gå långt till fots eller på provisoriska och farliga färdmedel. Även dem behöver en utbildning för att en morgondag kunna arbeta och delta som medborgare medvetna om det gemensamma bästa. Samtidigt handlar det om att alla utbilda oss i mottagande och solidaritet, för att förhindra att migranterna och flyktingarna under deras vandring ska möta likgiltighet eller ännu värre, intolerans.  

Skapa nätverk genom utbildning betyder att tillåta personer att resa sig upp, återuppta vandringen i full värdighet, med styrkan och modet att bemöta livet genom att värdera sina talanger och sitt arbete.

Skapa nätverk genom utbildning är en bra lösning för att helt och hållet öppna grindarna till flyktinglägren, tillåta de unga migranterna att komma in i de nya samhällena, möta solidaritet och generositet och i sin tur främja detta.

Jag tackar projektet Don Boscos mission i Uganda och det som utförs av Scholas Occurrentes i Irak, för att de har tagit emot denna appell att ”skapa nätverk genom utbildning” genom att samarbeta för att sprida julens budskap om hopp.  

Sedan alltid har Kyrkans mission visat sig genom artisters kreativitet och genialitet, för att de med sina verk lyckas att nå de mest personliga sidorna hos män och kvinnor i alla åldrar. Därför går mitt tack och uppmuntran till er närvarande att fortsätta ert arbete för att tända upp julens värme och ömhet i varje hjärta. Tack och lycka till med konserten!  

http://www.concertodinatale.it/

14 december 2018, 10:49