Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Ett ljus för fred i Syrien: Må hoppets flammor skingra krigets mörker

Efter söndagens Angelus tände påven Franciskus ett ljus för fred i Syrien och vädjade om böner och konkret hjälp, särskilt till de kristna i Syrien.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Advent är en tid för hopp”, sade påven Franciskus bland annat under söndagens Angelus. Sedan inbjöd han folket som samlats på Petersplatsen att ”ge liv till hoppet om fred för Syriens barn som lidit av kriget som nu pågått i åtta år.”

Tänd ett ljud

Genom att tända ett ljus visade sitt stöd till initiativet taget av välgörenhetsorganisationen ”Hjälp till Kyrkan som lider” – Aid to the Church in need – julkampanj: Tänd ett ljud för fred i Syrien.

I ett pressmeddelande har Hjälp till Kyrkan som lider uppmanat ”människor av god vilja över hela världen att besvara denna vädjan om fred från Syriens barn, bland annat genom att tända ett ljus, för att sprida budskapet om fred från Syriens barn och sprida ett budskap om hopp under adventens tid.”

Kampanjen hoppas kunna uppmärksamma den humanitära krisen och samla in pengar för att återbygga landet och kunna erbjuda pastoralt stöd. I organisationens plan ingår bland annat distribution av matpaket och mediciner, ombyggnad av kyrkor, kloster och kristnas flyktningars hem, hjälp med betalning av hyra, värme och skolavgifter, erbjudande av psykologiska hjälpprogram och julklappar till över 15.000 barn.

Flammor av hopp


Må dessa hoppets flammor skingra krigets mörker,” sade påven. ”Låt oss be om fred och hjälpa de kristna att få kunna stanna i Syrien och Mellanöstern för att bli vittnen om barmhärtighet, förlåtelse och försoning. Må hoppets flammor även nå alla de som lider av krig och konflikter i andra delar av världen.” Påven bad sedan om att Kyrkans böner må ”hjälpa de utsatta att känna närhet till vår trofasta Gud” och ”röra varje hjärta och tända ett uppriktigt engagemang för fred inom dem”.

Den Helige Fadern bad även att Gud må ”förlåta de som för krig och de som tillverkar vapen för att förstöra varandra” och att Herren må ”omvandla deras hjärtan.” Sedan bad påven tillsammans med de troende samlade på Petersplatsen en ”Var hälsad Maria” för ”fred i vårt älskade Syrien”.

Påvens ljus

Ljuset som påven tände på Petersplatsen tillverkades av en hantverkare från kvarteret Bab Touma i Damaskus och ”består av bilder på cirka 40 barn, de flesta från Aleppo”, tillsammans med ACN:s logotyp, samt kampanjens logotyp som har formen av en duva vars vingar är ett barns hand, tillsammans med inskriptionen Fred för barnen – Syrien 2018 (Peace for the Children – Syria 2018).

För mer information om Hjälp till Kyrkan som lider:s arbete i Syrien, och kampanjen ”Tänd ett ljus för fred i Syrien”.

03 december 2018, 15:58