Sök

Allmänna audiensen i Paulus VI:s audienshall Allmänna audiensen i Paulus VI:s audienshall 

Påven i ny katekes om bönen Fader vår

Vid onsdagens allmänna audiens inledde påven Franciskus en ny katekesserie om bönen Fader vår. Dagens tema var ”Lär oss att be” och påven utgick just från Lukasevangeliet kapitel 11 vers 1: ”En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sade en av hans lärjungar till honom: ”Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven sa sammanfattningsvis:

Kära bröder och systrar! Denna vecka inleder vi en ny serie katekeser ägnade åt Herrens bön. Fader vår har sina rötter i Jesu eget böneliv. Från sitt offentliga ministeriums första dag till natten innan hans död tog sig Jesus alltid tid att dra sig tillbaka från kraven på missionen för att be i tysthet. Han deltog i folkets offentliga liturgiska bön, men bad också ensam och med en sådan mystisk intensitet att hans lärjungar, inspirerade av hans föredöme, bad honom: ”Herre, lär oss att be”. Jesus svarade på deras fråga genom att ge dem och oss orden i bönen Fader vår. Då han lär oss att be drar han oss till sig och till sitt egna nära förhållande till Fadern. Trots att böner naturligt fyller människohjärtan kan vi alla lära oss att be på ett mer fruktbart sätt. Som liknelsen med farisén och tullindrivaren stiger den bön som Herren tycker bäst om från ett ödmjukt och kärleksfullt hjärta. Må var och en av oss, under dessa kommande veckor då vi reflekterar över Jesu bön, personligen med stor tillit upprepa lärjungarnas enträgna bön “ Herre, lär oss att be”!

“Som liknelsen med farisén och tullindrivaren stiger den bön som Herren tycker bäst om från ett ödmjukt och kärleksfullt hjärta”

05 december 2018, 10:30