Sök

Den saliga jungfrun Maria av Guadalupe Den saliga jungfrun Maria av Guadalupe 

Påven på festdagen för Den saliga jungfrun Maria av Guadalupe

Onsdag kväll 12 december i Peterskyrkan firar påven mässan med ett tiotal präster från hela världen för att fira Den saliga jungfrun Maria av Guadalupe

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Den saliga jungfrun Maria av Guadalupe vördas som skyddshelgon för alla spansktalande folk särskilt mycket på den latinamerikanska kontinenten och firas 12 december kl 18.00 i Peterskyrkan med påvlig mässa, körsång av Capella Sistina och i närvaro av det latinamerikanska kollegiet Collegio Pio Latino Americano. En halvtimme innan mässan ber man rosenkransen som avslutas med hymnen som tillägnas Världsungdomsdagen 2019 i Panama.

“Påven Franciskus: Maria av Guadalupe lär oss att den enda styrkan som kan vinna människornas hjärtan är Guds ömhet.”

Under sin apostoliska resa i Mexiko 2016 visade påven sin stora vördnad för Maria av Guadalupe och sa de minnesvärda orden: “Hon lär oss framför allt att den enda styrkan som kan vinna människornas hjärtan är Guds ömhet”.

Uppenbarelserna: Det latinamerikanska folkets första evangelisation

Det var mellan 9 och 12 december år 1531 som Nuestra Señora de Guadalupe visade sig på kullen Tepeyac, norr om Mexiko City för Juan Diego Cuauhtlatoazin, en av de första azteker som konverterade till kristendomen. I manteln som han använde för att plocka blommor som Jungfrun lät honom hitta på en övergiven plats utslagna, trots att det inte var årstid för dem, inpräglades mirakulöst bilden av Maria. Ett decennium efter uppenbarelsen ville över 8 miljoner latinamerikaner döpas.

Symbolen för inhemsk kosmogoni

Guzmán Carriquiry Lecour, som är vicepresident för den Påvliga kommissionen för Latinamerika berättar i en intervju med Vatican News att detta inte är erövrarnas Jungfru och inte heller urinvånarnas gudinna utan är symbolen för inhemsk kosmogoni, en gravid kvinna som gav sin son, Förlossaren, till folket.

Vördan i hela världen

Denna vördan spred sig snabbt i hela Latinamerika och nu, nästan 500 år efter uppenbarelsen, i hela världen. Trots att uppenbarelsen inte är erkänd av kyrkan helgonförklarades Juan Diego Cuauhtlatoazin 2002 av helige Johannes Paulus II och betraktas som en privat uppenbarelse. Guzmán Carriquiry Lecour berättar att stift, församlingar, kyrkor och kapell världen över tillägnade Den saliga jungfrun Maria av Guadalupe är otaliga och att hon är skyddshelgon för Latinamerika och drottning över hela den amerikanska kontinenten men lägger ut sin mantel över hela världen.
 

12 december 2018, 09:00