Sök

Påven Franciskus Påven Franciskus 

Påven Franciskus. Ny intervjubok släpps i dagarna

Inom kort släpps en ny bok som bygger på intervjuer med påven Franciskus med originaltiteln "La fuerza de la vocación. La vida consagrada hoy". Boken är resultatet av över fyra timmars konversation mellan påven och den spanska missionären p Fernando Prado, chef för förlaget Publicaciones Claretianas. Kärnan i samtalet är det Gudsvigda livet och Kyrkans stora utmaningar.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Det fyra timmar långa samtalet med påven Franciskus har resulterat i en volym på 120 sidor. "La fuerza de la vocación. La vida consagrada hoy" är originaltiteln på boken som släpps inom kort och samtidigt släpps boken i översättning på 10 språk, varav ett är kinesiska.

“I våra gemenskaper verkar det till och med som om homosexualitet är på modet och denna mentalitet påverkar på något sätt även Kyrkans liv”

Påven och Fernando Prado möttes 9 augusti i år i gästhemmet Sankta Marta på en av årets varmaste dag. De talade om kallelser hos "de gudsvigda personerna som inte har anspråk” och ”som utför det gudsvigda livets teologi genom att leva det och be”, men även de stora umaningarna: faran med klerikalism eller ideologi, ”en av de allvarligaste fiender som det gudsvigda livet har haft och kan få”.

Klerikalism

“Klerikalismen är roten till många problem, som vi ser. Man ser klerikalismen även står bakom övergreppsfall, förutom annan omognad och nevros. Man måste vara mycket uppmärksam på detta under utbildningen”.

Bokens tre kapitel har titlarna: Se på det förgångna med tacksamhet, Leva i nuet och Se hoppfullt på framtiden och behandlar också förnyelseprocesser. 

Homosexualitet 

Påven ville också ha ett öppet samtal även om de svåraste ämnena.

”Detta kring homosexualitet är en mycket allvarlig fråga som måste urskiljas på ett riktigt sätt från början med kandidaterna, om det krävs. Vi måste vara krävande. I våra gemenskaper verkar det till och med som om homosexualitet är på modet och denna mentalitet påverkar på något sätt även Kyrkans liv.”

Fattigdom

Då påven sedan reflekterar över de “miljontals människor som lever, eller snarare överlever med mindre än vad som är rätt” varnar han även för en annan fara: “en viss ideologisering av fattigdomen” som man kan falla för om “man teoretiserar den utan att det verkligen åtföljs av våra kriterier och handlingar”. ”Om du har sett det, har fattiga en imponerande förmåga att hålla fest. De mister inte glädjen ens i den svåraste fattigdomen. Detta berör mig. Jag tror att vi borde leva fattigdomen så: naturligt, enkelt och ärligt bry oss om dem som har blivit minde lyckligt lottade i livet.”
 

01 december 2018, 11:24