Sök

Påven Franciskus Påven Franciskus  

Påven Franciscus möten med övergreppsoffer

Med anledning av mötet om skydd av minderåriga 21-24 februari 2019 hoppas organisationskommittén som inrättat mötet att fler biskopar nu kommer att ta egna initiativ för att möta övergreppsoffren på egen hand. Både påven Franciskus och påven emeritus Benedikt XVI är två starka förebilder.

Bénédicte Cedergren - Vatikanstaten

Vi behöver kunna lyssna på vad övergreppsoffren har varit med om och känner!” sade bland annat påven Franciskus då han mötte den chilenska Jesuit-kommuniteten tisdagen den 16 januari 2018 i Centro Hurtado di Santiago.

I Benedikt XVI:s fotspår

Genom att träffa grupper med personer som varit offer för de klerikala sexuella övergreppen har påven Franciskus gått i sin företrädare påven emeritus Benedikt XVI:s fotspår. Denne sistnämnde tog tidigt på sig uppdraget att träffa även många grupper av övergreppsoffer i USA, Storbritannien, Malta, Australien, Tyskland redan från början av hans Pontifikat.

Den 7 juli 2014 firade påven Franciskus morgonmässa vid Casa Santa Marta med några övergreppsoffer. I början av sin predikan bad påven om ”nåd för att Kyrkan ska kunna gråta och hela dess söner och döttrar som missbrukat sina uppdrag och förgripit sig på oskyldiga människor. Jag är mycket tacksam för att ni kommit hit idag.”

Mötet med offer från USA

Söndagen den 27 september 2015 möte påven Franciskus en grupp med övergreppsoffer från Philadelphia i samband med ”World Meeting of Families”, Familjernas världsmöte.

Offren för de klerikala sexuella övergreppen” sade påven då han talade till världens biskopar som samlats för det 8:e världsmötet för familjerna, ”har blivit sanna förkunnare av hopp och barmhärtighetens budbärare; ödmjukt är vi skyldiga var och en av dem och deras familjer vår tacksamhet för deras enorma betydelse för spridningen av Kristi ljus över ondskan”.

Precis som med Benedikt XVI sker alla möten alltid på ett strikt privat sätt för att respektera dessa människors lidande och skydda brottsoffrens integritet.

Förordet till “La perdono, padre

Påven Franciskus skrev förordet till boken ”La perdono, padre” som publicerades 2017, bok skriven av den schweiziska bibliotekarien Daniel Pittet som, som pojke utsattes för missbruk av en gudsvigd under en fyraårsperiod.

Återigen betonade påven hur viktigt det är att möta övergreppsoffren: ”Jag tackar Daniel, för att vittnesmål såsom hans bryter tystnaden som dolde skandalerna och lidandena, de lyser upp de platser i Kyrkan som fallit i skugga. De öppnar vägen för en rättfärdig läkande och försoningens nåd”.

Möten med offer från Chile och Irland

Den 16 januari 2018 träffade påven Franciskus en grupp med övergreppsoffer från Santiago i Chile för att be och gråta med dem. Tre månader senare, den 27 april 2018, mottog han en annan grupp med personer som överfölls Chile ,vid Casa Santa Marta. Även mellan den 1 och 3 juni 2018 träffade påven grupper från Chile som lidit från de klerikala sexuella övergreppen.

Den 25 augusti möte sedan påven en grupp offer i Dublin i Irland. ”Jag tror,” sade påven på presskonferensen under returflyget till Rom, ”att det var nödvändigt att göra det här, att lyssna på de åtta personerna; och under detta möte kom förslaget, som jag gjorde och de accepterade, att be om förlåtelse idag i mässan”.

Möten med offer i Casa Santa Marta

Förutom dessa omtalade tillfällen sker det även många möten med offren inte alltid framgår i den dagliga nyhetsrapporteringen. ”Ibland på fredagar,” sade påven Franciskus i det ovannämnda mötet med chilenska jesuiter, ”träffar jag några av dessa

I påvens herdabrev från den 20 augusti 2018 skriver han att ”dessa offers smärta är ett klagorop som stiger upp till Himlen, som berör själen och som länge ignorerats, dolts eller tystnats”, det är ett ”rop som Herren har hört och Han visar oss, ännu en gång, på ves sida Han står.”

 

19 december 2018, 15:25