Sök

Påven under mötet Påven under mötet 

Påven: Droger och beroende ett hinder för mänsklig utveckling

I lördags tog påven Franciskus emot de 450 experterna som deltog från Vatikanens 3-dagaras konferens om droger och beroende och uppmuntrade de att fortsätta

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Narkotikamissbruk är allvarligt skadligt för hälsan, människans liv och samhället, påminde påven och menade att vi alla kallas till att bekämpa produktionen och distribution av droger, och särskilt regeringarna runt om i världen. Påven påminde även om att faran finns överallt, även i den virtuella världen, som unga människor oftast lockas till och enkelt hittar. 

Missbruk kan leda till existentiella tomrum, förlusten av livets mening och, ibland, även av själva livet. Särskilt narkotikamissbruk, påpekade påven, är ett öppet sår i vårt samhälle. Dess offer, väl fast i missbruket, förlorar deras frihet då de blir slavar under ett beroende.

Kyrkan, tillsammans med lokala, nationella och internationella institutioner samt andra utbildningsorgan, är konkret engagerad i kampen mot missbruk och beroende, och ägnar sina resurser för förebyggande, vård och rehabilitering för att återställa värdigheten hos dem som har förlorat den. Bekämpning av missbruk kräver en gemensam insats.”

Påven avslutade med att uppmana konferensens deltagare att fortsätta engagera sig för att öka medvetenheten kring missbrukens konsekvenser för människan, skapa nätverk av solidaritet och närhet till dem som lider och erbjuda stöd dem som har kommit ur ”narkotikamissbrukets- och andra beroendens mörka tunnlar, så att de i sin tur kan lindra smärtan hos så många av våra bröder och systrar i svårigheter.”

04 december 2018, 17:27