Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus på Annandagen "Be om att kunna förlåta, som Stefan"

På Annandag jul, då kyrkan firar sin första martyr den helige Stefan, bad påven Franciskus Angelus på Petersplatsen tillsammans med samlade troende.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

I sin reflektion över dagens högtid talade påven om den helige Stefans två attityder, som han sammanfattade i att helt anförtro sitt liv till Gud och förmågan att förlåta. Påven sa:

Stefan var den första att följa sin Herres spår i martyriet - han dog som Jesus samtidigt som han anförtrodde sitt liv till Gud och förlt sina förövare.

Två attityder: Han anförtrodde sitt liv till Gud och förlät. Medan han stenades till döds sa han: "Herre Jesus, ta emot min ande" (Apg 7,59). Dessa ord liknar de ord Kristus uttalade på korset: "Fader, i dina händer lämnar jag min ande (Luk 23, 46).

Acceptera med tillit

Stefan trohet till Jesu gest, är en inbjudan till var och en av oss att med tro välkomna det som kommer från Herrens händer i livet, både det lätta och prövningar. Vår existens präglas inte bara av glada omständigheter, utan också av svårigheter och förluster. Men tillit till Gud hjälper oss att acceptera de svåra stunderna och leva dem som ett tillfälle för tillväxt i tro och för att bygga nya relationer med våra medmänniskor. Det handlar om att överge oss i Herrens händer, som vi vet är en fader som är god mot sina barn.

Den helige Stefan följde Jesu exempel när han i förlät sina förövare vid korsfästelsens yttersta ögonblick, fortsatte påven. Han förbannar inte sina förföljare, utan bad för dem: "Han föll på knä och ropade högt: ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.” (Apg 7:60).

Förlåt alltid

Vi är kallade att lära av honom att förlåta, att alltid förlåta, och det är inte lätt att göra det, det vet vi alla: Förlåtelse förstorar hjärtat, genererar generositet, ger lugn och ro. Proto-martyren Stefan visar oss vägen i familjerelationer, i skolan, på arbetsplatser, i församlingen och i olika kommuniteter. Alltid öppna för förlåtelse.

Förlåtelsens och barmhärtighetens logik vinner alltid och öppnar hoppets horisonter. Men förlåtelse odlas av bönen som gör det möjligt för oss att hålla ögonen fästa på Jesus.

Stefan kunde förlåta sina mördare för att han var full av Helige Ande, hans blick var riktad mot himlen och ögonen öppna för Gud. Från bönen kom styrkan att uthärda martyrdöden. Vi måste be den Helige Ande att ge oss den kraftfulla gåvan som helar våra rädslor, våra svagheter och utvidgar våra hjärtan till att förlåta. Alltid förlåta!

27 december 2018, 12:20