Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus: ”Johannes Döparen väckte längtan och hoppet om Messias"

Under sin Angelus den Andra Advent talade påven Franciskus om vad det innebär konkret att be och vaka. Hur man ger denna adventstid substans, och som hjälp tog hans dagens evangelium om Johannes Döparen som förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop (Luk 3,3).

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

För att beskriva Johannes Döparens mission, citerar evangelisten Lukas Jesajas profetia, som lyder: "En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Varje klyfta skall fyllas, varje berg och höjd skall sänkas."(vers 4-5).

Ändra inställning

Påven noterade under sin reflektion att för att förbereda vägen för Herren som kommer, är det nödvändigt att ta hänsyn till kraven på omvändelse som Johannes Döparen uppmanar till. Vilken omvändelse? Jo, menade påve, att rensa bort kyla och likgiltighet, och låta öppenhet, medlidande och omsorg om andra ta plats. Sen måste man även ta sig an hårdhet, högmod och stolthet, som vi inte alltid märker är en del av oss, sa påven. Vi måste övervinna detta genom att ödmjukt erkänna våra misstag, vår otrohet och försonas. Be om förlåtelse, och förlåta. Herren hjälper oss i detta, om vi har god vilja. Omvändelsen går igenom ett ödmjukt erkännande av våra fel, brister, vår otrohet och våra misstag.

Omvändelse leder till att tjäna andra

Johannes Döparens uppmaning till omvändelse var allvarlig och kraftfull. Men han var samtidigt en god lyssnare, och visade gester av ömhet, och förlåtelse mot de många män och kvinnor som kom till honom för att bekänna sina synder och bli döpta, sa påven.

Johannes Döparens vittnesbörd hjälper oss att gå vidare i vårt vittnesbörd i livet. Renheten i hans ord, hans mod att förkunna sanningen, lyckats väcka längtan och hoppet om Messias till liv. Än idag är Jesu lärjungar kallade att vara hans blygsamma men modiga vittnen för att återställa hopp, visa att, trots allt, fortsätter Guds rike att byggas varje dag med den Helige Andes hjälp.

Hur ska jag förebereda Herrens väg?

Avslutningsvis uppmanade påven var och en av oss att fundera på hur vi kan ändra inställning och med vår omvändelse förbereda vägen för Herren?

-Må Jungfru Maria hjälpa oss att förbereda Herrens väg dag efter dag, genom att börja med oss ​​själva; och tålmodigt sprida fredens, rättvisans och broderskapets frö omkring oss.

10 december 2018, 13:07