Sök

Urbi et Orbi juldagen 2018 Urbi et Orbi juldagen 2018 

Påven Franciskus vid Urbi et Orbi 2018: Vi är alla bröder och systrar

På juldagen, på högtiden för Kristi födelse, läste påven Franciskus upp sitt julbudskap med välsignelsen Urbi et Orbi från Peterskyrkans centrala loggia utöver Petersplatsen. Påven flankerades i loggian av kardinal Renato Raffaele Martino och kardinal Kevin Joseph Farrell.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vid dagens firande av Kristi födelse läste påven Franciskus upp sitt julbudskap och gav sedvanligt sin välsignelse Urbi et Orbi över staden Rom, som dess biskop, och hela den universella kyrkan, som Petri efterträdare. 

Här följer påvens ord vid Urbi et Orbi i svensk översättning:

Kära bröder och systrar, God Jul!

Till er Roms troende, till er pilgrimer och till alla er som är med oss från alla delar av världen, förnyar jag Betlehems glada budskap: «Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt» (Luk 2:14).

Som herdarna, som var de första som skyndade till grottan, förundras vi inför det tecken som Gud har gett oss: «Ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba» (Luk 2:12). Tyst går vi ned på knä och tillber.

Och vad säger oss detta Barn, fött för oss av Jungfru Maria? Vad är det universella julbudskapet? Det säger oss att Gud är god Far och att vi alla är bröder och systrar.

Denna sanning är grunden till den kristna synen på mänskligheten. Utan broderligheten som Jesus Kristus har gett oss, blir våra ansträngningar för en rättvisare värld andfådd och även de bästa planer och projekt riskerar att bli tomma och själlösa.

Därför är min önskan om en God Jul en önskan om broderlighet.

Broderlighet mellan personer från alla nationer och kulturer.  

Broderlighet mellan personer av skilda idéer men som kan respektera och lyssna på varandra.

Broderlighet mellan personer av olika religioner. Jesus kom för att uppenbara Guds ansikte för alla dem som söker det.

Och Guds ansikte har uppenbarats i ett konkret mänskligt ansikte. Han visade sig inte i en ängel, utan i en människa, född på en bestämd tid och en bestämd plats. Och så, genom hans inkarnation, visar Guds Son oss att frälsningen kommer genom kärleken, mottagandet och respekten för vår fattiga mänsklighet som vi alla delar i en stor variation av etniciteter, språk och kulturer…, men alla bröder och systrar i mänskligheten!

Så våra olikheter skadar inte och innebär ingen fara, utan är en rikedom. Som för en konstnär som vill göra en mosaik: det är bättre att ha tillgång till material i många färger, än några få!

Familjers erfarenheter lär oss detta: som bröder och systrar är vi olika varandra och vi kommer inte alltid överens, men oupplösliga band enar oss och föräldrarnas kärlek hjälper oss att tycka om varandra. Detsamma gäller den mänskliga familjen, men här är Gud ”föräldern”, fundamentet och styrkan i vår broderlighet.

Denna jul låter oss återupptäcka broderskapets band som enar oss som människor och som binder oss samman med alla folk. Må den låta israelerna och palestinierna återuppta dialogen och ta fredens väg för ett slut på en konflikt som i mer än sjuttio år sliter sönder landet som Herren utvalde för att visa sitt kärleksfulla ansikte.

Må Jesusbarnet låta det älskade och plågade Syrien återfinna broderligheten efter dessa långa krigsår. Må det internationella samfundet beslutsamt verka för en politisk lösning som kan lägga motsättningar och egenintressen åt sidan, så att det syriska folket, och särskilt dem som har tvingats lämna sitt hem för att söka tillflykt på annat håll, kan komma tillbaka och leva i frid i sitt eget hemland.

Jag tänker på Jemen och hoppas att stilleståndet som har framförhandlats av det internationella samfundet till slut kan ge lindring åt de många barnen och folken som är uttröttade av krig och svält.

Jag tänker också på Afrika, där miljoner personer har flytt eller fördrivits och behöver humanitär hjälp och livsmedelssäkerhet. Må det gudomliga Barnet, Fridsfursten, tysta vapnen och tillåta en ny gryning av broderlighet över hela kontinenten och välsigna dem som verkar för att främja försoningsvägar på politiskt och socialt plan.  

Må julen stärka brodersbanden som enar den koreanska halvön och hjälpa dem vidare på vägen att komma varandra närmare och uppnå gemensamma lösningar för att försäkra alla utveckling och välgång.

Må denna välsignade tid låta Venezuela återfinna social harmoni och att alla delar av samhället arbetar broderligt för landets utveckling och för att hjälpa de mest utsatta befolkningsgrupperna.  

Må Herren som föds ge lättnad åt det älskade Ukraina, som behöver återfå den varaktiga fred som fortfarande saknas. Endast genom fred, där varje nations rättigheter respekteras, kan landet återhämta sig från lidandet det utstår och återställa värdiga levnadsvillkor för sina medborgare. Jag står alla regionens kristna gemenskaper nära och jag ber för att de ska kunna knyta broderskaps- och vänskapsband.

Må invånarna i det kära Nicaragua inför Jesusbarnet åter se varandra som bröder och systrar, så att uppdelning och meningsskiljaktigheter inte råder, utan att alla stävar efter att främja försoning och tillsammans bygga landets framtid.

Jag vill nämna folken som utsätts för ideologisk, kulturell och ekonomisk kolonisering och som ser sin frihet och identitet slitas sönder och som lider av svält och avsaknad av utbildning och sjukvård.

En särskild tanke går till våra bröder och systrar som firar Herrens födelse under svåra eller fientliga omständigheter, särskilt där den kristna gemenskapen är en minoritet och stundtals sårbar eller förbisedd. Må Herren ge dem och alla minoriteter ett liv i frid och att deras rättigheter erkänns och särskilt religionsfriheten.

Må det lilla och frusna Barnet som vi betraktar i krubban skydda alla barn på jorden och varje bräcklig, försvarslös och utestängd person. Må alla vi få frid och tröst genom Frälsarens födelse och genom att känna oss älskade av den ende himmelska Fadern återfinna varandra och leva som bröder och systrar!

25 december 2018, 12:13