Sök

Vatikanens regering Vatikanens regering 

Motu Proprio: Ny lag gällande Vatikanstatens regering

Påvens Motu Proprio: Från och med juni 2019 träder en ny lag i kraft som omorganiserar Vatikanstatens regering på ett övergripande sätt, för att göra den mer förenlig med den ecklesiastiska tjänsten som den är kallad till för påvens mission i världen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

7 juni nästa år träder den nya lagen för Vatikanstatens regering i kraft. Påven Franciskus tillkännagav detta med ett Motu Proprio som offentliggjordes torsdagen 7 december men är daterat 25 november, Kristus konungens festdag.

En reform i kyrkans tjänst

Då han förklarar meningen med den nya lagstiftningen, som ersätter den som godkändes av helige Johannes Paulus II år 2000 och som trädde i kraft i februari 2001, skriver påven Franciskus att han sedan början av sitt ministerium vid Petri Stol har sett “nödvändighet att på ett övergripande sätt omorganisera Vatikanstatens regering, med målet att göra den mer förenlig med de aktuella behoven och den ecklesiastiska tjänsten som den är kallad till för påvens mission i världen och för Vatikanstatens särpräglade institutionella syfte, att «i sin natur garantera Petri stol absolut och synligt oberoende».

Förenkling och insyn

Denna lagstiftningsreforms principer och kriterier är rationalisering, ekonomi, förenkling, funktionalitet, insyn, enhetliga normer och flexibilitet i organisationen. Påven anförtror regeringschefen kardinal Giuseppe Bertello uppgiften som i sin tur biträds av en arbetsgrupp.

Färre avdelningar och centralkontor

I enlighet med dessa mål föreskriver lagen en reduktion av operativa organ. Avdelningarna som nu är 9 reduceras till 7, förutom Vatikanens observatorium som vetenskapligt organ: Infrastruktur och service, telekommunikation och informationssystem, ekonomi, säkerhetstjänster och civilskydd, sjuk- och hälsovård, muséum och kulturarv och påvliga villor. De centrala kontoren är nu 5 men reduceras till 2: Personalkontor och juridiskt kontor.

Etablering av en kontroll- och inspektionsenhet

Insynen ska bedrivas med ett större och mer medvetet ansvar av de operativa organens chefer med inrättandet av en kontroll- och inspektionsenhet inom regeringen. Denna nya roll kommer att kontrollera att normer och förfaranden efterlevs samt värdera verksamheternas effektivitet.

Måttlig decentralisering

Den nya lagstiftningen minskar decentralisering och ger avdelningarnas och kontorens chefer ansvaret att ta hand om enskilda frågor som resultat vad gäller de tilldelade målen, arbetsplatsens säkerhet och dataskydd.

“Påven Franciskus skriver att han sedan början av sitt ministerium vid Petri Stol har sett “nödvändighet att på ett övergripande sätt omorganisera Vatikanstatens regering, med målet att göra den mer förenlig med de aktuella behoven och den ecklesiastiska tjänsten som den är kallad till för påvens mission i världen och för Vatikanstatens särpräglade institutionella syfte, att «i sin natur garantera Petri stol absolut och synligt oberoende».”

07 december 2018, 10:58