Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus första advent "Be och vaka!"

När påven Franciskus bad Angelus tillsammans med de troende på kyrkoårets första söndag, Fösta Advent, talade han om den ”liturgiska årstiden som förbereder oss för julen”, men även för Kristi återkomst. ”Advent uppmanar oss att öppna våra hjärtan för att välkomna Jesus.”

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Men påven påminde i början av sin reflektion om att advent inte bara fokuserar på den annalkande julen, utan att vi under adventstiden även är inbjudna att vänta på Kristi återkomst - när han kommer att  återvända i tiden – och förbereda oss för det slutliga mötet med honom i vår dödsstund.

-Under dessa fyra veckor kallas vi därför till att inte leva vår vardag präglad av uppgivenhet och vanemönster, utan till att livnära hopp, drömmar om en ny framtid, sa påven

Vaka och be

Påven Franciskus förklarade hur evangeliet denna söndag (se Luk 21: 25-28,34-36) går exakt i denna riktning och varnar oss för att vara förtryckta av en egocentrisk livsstil eller av vardagens upprepade mönster och han upprepade Jesu ord: "Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen som av en snara. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar.” (se vers 34.36).

-Håll dig vaken och be. Detta bör prägla vår livsstil från och med idag fram till jul. Håll dig vaken och be. Den inre dvalan uppstår då vi bara fokuserar på oss själva och sitter fast i vårt slutna liv med dess problem, dess glädje och dess sorger, men alltid självcentrerade.

Se bortom er själva

Påven varnade för den lathet och bedövade livsstil som evangeliet talar om, och uppmanade till att rikta vår uppmärksamhet bortom oss själva, att förstorar vårt sinne och vårt hjärta för att vara öppna för andras behov:

-Många plågas av hunger, orättvisa, fattigdom och krig. Den här tiden är lämplig för att öppna våra hjärtan, att ställa oss konkreta frågor om hur och för vem vi lever.

Konsumentism förblindar

Den andra attityden som dagens evangelium uppmanar till är: ”räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.” (vers 28) och påven menade att det handlar om att medvetet vända våra tankar och hjärtan till Jesus som kommer. Man står upp när man väntar på något eller någon. Vi väntar på Jesus, och den vaksamma väntan är kopplad till bön.

Att be, att vänta på Jesus, att öppna upp för andra, att vara vaken, och inte sluten i oss själva, sammanfattade påven och tillade att om vi tänker på julen i en atmosfär av världslig konsumentism, kommer Jesus att passera obemärkt.

"Hedna" inte den kristna stilen

-Profeterna visar oss den bedjande väntan, sa påven avslutningsvis. Jeremias, talar om risken att förlora sin identitet. Även vi kristna, riskerar förlora vår identitet genom att "hedna" den kristna stilen. Därför behöver vi Guds ord som genom profeten förkunnar: " 4Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall uppfylla det löfte jag har givit …När den tiden och den dagen kommer skall jag låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam.

-Det fröet är Jesus, som kommer och som vi väntar på. Må Jungfru maria stärka vårt hopp i Kristi löfte.

03 december 2018, 10:27