Sök

Världsfiskedagen firas 21 november Världsfiskedagen firas 21 november 

Världsfiskedagen. Påven önskar ett globalt engagemang mot tvångsarbete

På Världsfiskedagen 21 november sände påven Franciskus ut ett tweet på twitterkontot Pontifex och kardinal Turkson överlämnade ett budskap från Heliga stolen till FAO.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Vi ber för alla sjöfolk och hoppas på ett globalt engagemang mot människohandel och tvångsarbete inom fiskesektorn” – så lyder påven Franciskus budskap på Världsfiskedagen 21 november som också kardinal Peter Turkson framförde för FAO i Rom vid världsdagens möte om fiskerisektorn i världen.

“Vi ber för alla sjöfolk och hoppas på ett globalt engagemang mot människohandel och tvångsarbete inom fiskesektorn”

Kardinalen sa i sitt tal vid FAO: ”Inom fiskeri, liksom inom jordbruk arbetar omkring 59,6 miljoner personer. Av dessa är nästan 14% kvinnor. De flesta som arbetar inom dessa sektorer kommer från Asien (85%).” Kardinal Turkson observerade att sektorerna har mycket stora problem med fysiska och verbala övergrepp, tvångsarbete, människohandel och försvinnanden på havet. “Medvetna om dessa många problem som finns i fiskerivärlden har medlemsländerna i FN:s specialiserade organ antagit och godkänt flera internationella hjälpmedel som, om de ratificerades och genomfördes av alla stater, skulle kunna radikalt ändra fiskarnas och deras familjers liv samt miljön för fiskbestånden”.

Prioriteter för att minska kränkningar av rättigheter

Msgr Paul Richard Gallagher, sekreterare för statsrelationer, påvisade å sin tur tre prioriteter för att förbättra fiskarnas arbetsförhållanden. För det första att förbättra den rättsliga ramen för att erbjuda internationellt ett bredare skydd, för det andra främja ett tillvägagångssätt som bygger på grundläggande mänskliga rättigheter och för det tredje att stödja reformerna inom fiskerisektorn. Msgr Fernando Chica Arellano, Heliga stolens ständige observatör vid FAO, understryker i en intervju med Vatican News att Heliga stolen alltid sätter personens värdighet i centrum.

 

23 november 2018, 08:32