Sök

Påven Franciskus vid onsdagsaudiensen Påven Franciskus vid onsdagsaudiensen 

Påvens katekes om Tio Guds bud: Förvräng inte sanningen

Under trosundervisningen vid onsdagens allmänna audiens på Petersplatsen talade påven Franciskus om åttonde Guds bud och utgick från Matteusevangeliet 5:14-16: ”Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.”

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Här följer en sammanfattning av påvens ord:

Kära bröder och systrar!
I vår pågående katekes om Tio Guds bud vänder vi oss nu till det åttonde budet: ”Du skall inte vittna falskt mot din nästa”. Katolska kyrkans katekes förklarar att detta bud förbjuder ”att förvränga sanningen i förhållande till andra” (nr 2464). Vi är kallade att vara ärliga, inte bara i våra ord utan i hela vårt sätt att vara med andra. Vår absoluta förebild vad gäller detta är Jesus själv. Han är sanningen i egen hög person (jfr Joh 14:6) som i prövningen inför Pilatus avslöjade att han kom till denna värld för att vittna om sanningen (jfr Joh 18:37). I mysteriet med Hans liv, död och uppståndelse, avslöjade han den djupaste meningen med vårt liv på jorden och uppmanade oss att delta i hans gudomliga liv. Hans gåva, den Helige Anden, sanningens ande, gör det möjligt för oss att bli vår himmelske faders adoptivsöner och döttrar och att leva i hans kärlek som bröder och systrar. Det åttonde budet ber oss att leva detta nya liv till fullo och på det sättet vittna sant om Guds frälsande kärlek, som inkarnerades i mänskligheten i Kristus vår Herre.
 

14 november 2018, 11:35