Sök

Allmänna audiensen Allmänna audiensen 

Påven vid audiensen om sjunde Guds bud

Påven Franciskus utgick från Paulus ord i första Timotheosbrevet 6:7-10 under den allmänna audiensens trosundervisning om budordet "Du skall inte stjäla": ”för tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven sa i korthet:
Kära bröder och systrar! Under vår pågående katekes om Tio Guds bud går vi nu till det sjunde budet, ”Du skall inte stjäla”. Detta bud talar särskilt om stöld och respekt för andra ägodelar, men inbjuder oss även att i ljuset av tron och kyrkans doktrin se att skapelsen är ämnad hela mänskligheten. Detta förminskar inte rätten till privat egendom, men sätter det i rätt perspektiv. Katolska kyrkans katekes lär oss att ”Den som äger något blir en Försynens förvaltare för att få sin egendom att bära frukt och förmedla dess avkastning åt medmänniskan” (nr 2404). Vår värld har tillräckliga resurser för att tillgodose alla sina invånare och ändå fortsätter medlemmar i vår mänskliga familj att lida av ett extremt behov och till och med svält på grund av att det saknas sunda ekonomiska beslut som bygger på solidaritet och rättvisa. Kristus, som trots att han var rik blev fattig för vår skull, (jfr 2 Kor 8:9) är förebilden som visar oss att den äkta betydelsen av rikedom står i kärlekens, frihetens och den mänskliga värdighetens tjänst.

“Den äkta betydelsen av rikedom står i kärlekens, frihetens och den mänskliga värdighetens tjänst.”

07 november 2018, 10:23