Sök

Påven vid den allmänna audiensen Påven vid den allmänna audiensen 

Påven vid audiensen: Lagen är att öppna hjärtat för Gud

Påven Franciskus talade vidare om Tio Guds bud under trosundervisningen vid onsdagens allmänna audiens och fokuserade på de två sista budorden ”Du skall inte ha begär till din nästas hus” och ”Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller hans tjänare eller hans tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna, eller något annat som tillhör honom.” Här följer en sammanfattning av påvens ord.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kära bröder och systrar!
I vår pågående katekes om Tio Guds bud vänder vi oss nu till de sista budorden, ”Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller hans tjänare eller hans tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna, eller något annat som tillhör honom” (2 Mos 20:17). Dessa sista budord sammanfattar på ett sätt alla budord. För som Jesus lär oss (jfr Mark 7:23) kommer alla synder från girighet, som det onda vill smyga in i människans hjärta. De Tio budorden visar oss, genom att lära oss att leva rättfärdigt med varandra och med Gud, vårt behov av en befriande omvändelse i hjärtat som man bara kan få genom den Helige Andens gåva. De inbjuder oss att överge vår egoism och illusionen att vi är självtillräckliga och att erkänna vårt behov av frälsning. Det ödmjuka erkännandet av vår andliga fattigdom öppnar så våra hjärtan till Guds nåd, som förvandlar och förnyar oss, så att vi kan leva rättfärdiga liv i Faderns ögon och återlösas av Sonen och undervisas av den Helige Anden. På detta sätt lär vi oss att visa andra barmhärtighet som vi själva har fått i Kristus.

“De inbjuder oss att överge vår egoism och illusionen att vi är självtillräckliga och att erkänna vårt behov av frälsning.”

21 november 2018, 11:14