Sök

Påven tar emot Pontificio Collegio Pio Latino Americano Påven tar emot Pontificio Collegio Pio Latino Americano 

Påven uppmanar latinamerikanska präster att skapa gemenskap och förbli nära sitt folk

Under torsdagen tog påven Franciskus emot cirka 100 studerande präster samt personal från Pontificio Colegio Pío Latino Americano, det latinamerikanska Universitetet i Rom, i samband med dess 160-årsjubileum.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Pontificio Colegio Pío Latino Americano är ett påvligt universitet tillhörandes den romersk-katolska kyrkan för studenter från Central- och Sydamerika som önskar fortsätta med högre kyrkliga studier. Universitetet grundades av den chilenska prästen Fader José Igancio Víctor Eyzaguirre den 21 november 1858 och drivs idag av jesuiter.

Påven Franciskus benämnde universitetet som en institution som "strävar efter att vara en mötesplats, i Rom, för vårt latinamerikanska land" och uppmanade de latinamerikanska prästerna att skapa band av vänskap och broderskap med varandra och förbli nära sitt folk.

Kallet till att vara ett land av möte

Påven noterade att den latinamerikanska kulturen fragmenteras av motsättningar, kontroversiella och splittrande samtal, hat mot dem som inte är "deras egna" och genom att importera kulturella modeller som är främmande för deras identitet. Kontinenten riskerar att desorienteras och splittras om sitt kall att vara ett land av möte och enhet glöms bort, menade påven.

Påven noterade även att deras kontinent är markerad av gamla och nya sår och uppmanade de latinamerikanska studerande prästerna att använda sin tid i Rom och i kollegiet för att bli gemenskapens män genom att skapa band av vänskap och broderskap och genom att lyssna och ta till sig sina bröders glädje och förhoppningar, sorg och ilska.

Behovet av gemenskap och solidaritet

Den heliga fadern uppmanade dem att skapa en prästgemenskap av solidaritet som går utöver "församlingsmentaliteten", och att öppna sig för andra för att "framkalla och hela hoppet".

Påven menade att, utan känslan av tillhörighet och utan att arbeta sida vid sida, kommer de snart att gå åt var sitt håll och försvaga sig själva; och sakta men säkert och utan att inse det, kommer det sluta med att de erbjuder Central- och Sydamerika en "Gud utan Kyrka, en Kyrka utan Kristus, en Kristus utan folk", med andra ord "en Gud utan Kristus, en Kristus utan Kyrka, en Kyrka utan folk ... en ren omarbetad gnosticism enligt påven.

Påvens uppmaning: Förbli nära folket

Kärleken för Kristus och av Kristus, påpekade påven, kan inte uppenbaras förutom i passionen för livet och för folket och dess framtid, i särskild solidaritet med de fattigaste, lidande och mest behövande.

Påven sade att det var som av försynen bestämt att Collegio Pio Latino Americano:s 160-åriga jubileum ägde rum under samma år som kanoniseringen av Helige Oscar Romero, en av universitetets före detta elev och levande tecken på den latinamerikanska kyrkans fruktbarhet och helighet.

Sammanfattningsvis uppmanade påven prästerna att undvika att bli "statliga präster", att aldrig vara rädda för helighet och att ägna sina liv åt sitt folk.

 

16 november 2018, 11:43