Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påven under Angelus: Jesu rike är ett rike av kärlek utan slut

På kyrkoårets sista söndag, då kyrkan firar Kristus Konungen, reflekterade påven Franciskus över söndagens evangelium (Joh 18:33b-37) och Guds rike. Påven sade bland annat tt Guds rike är grundat på kärlek och att vi alla är kallade till att välkomna Jesus Kristus i våra liv som Kung.

Bénédicte Cedergren - Vatikanstaten 

Påven noterade att Kristus Konungens högtid påminner oss om att ”skapelsen inte utvecklas av en slump utan att den rör sig mot ett slutmål: den Jesus Kristus definitiva uppenbarelse, som hela historiens och skapelsens Herre.” Påven sade även att historiens slutmål kommer att uppfyllas i Kristi eviga rike.

Jesus Kristus judarnas Konung

I söndagens evangelium (Joh 18:33b-37) talar evangelisten Johannes om detta rike, Guds rike. Efter att ha gripits i Getsemane, anklagats, förolämpats, förödmjukats och förts inför de judiska myndigheterna, frågar Pontius Pilatus, dåtidens ståthållare i den romerska provinsen Judéen, Jesus två gånger om Han verkligen är judars konung. Jesus svarar då att ”Mitt rike hör inte till denna världen” (Joh 18:36).

Det är uppenbart att Jesus inte hade några politiska ambitioner under sitt liv, menar påven. Trots att människorna runt omkring Honom ville kröna Jesus till kung och ville att Han skulle störta det romerska riket för att återställa Israel, svarade Jesus med att dra sig tillbaka upp på berget och be: ”Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen, i ensamhet.” (Joh 6:15)

Ett rike av kärlek utan slut

Jesus vill visa att det finns ett mycket större rike, större än alla politiska kejsardömen, som inte kan uppnås med mänskliga medel. ”Jesus kom till jorden för att utöva sin makt, kärlek, för att vittna om sanningen” sade påven. Och denna gudomliga sanning, evangeliets viktigaste budskap, är att ”Gud är kärlek”. (1 Joh 4:8) 

Jesus strävade under sin tid på jorden efter att upprätta sitt eviga rike av kärlek, rättvisa och fred i världen. Hans rike kommer att vara ända till tidens slut.

Påven jämförde sedan Guds rike med de värdsliga riken och menade att ”historien lär oss att kungariken grundade på våld och lögner är bräckliga och kollapsar alltid förr eller senare” till skillnad från ”Guds rike som är grundat på Hans kärlek och som slår rot i våra hjärtan. Låt Guds kärlek, Jesu kärlek, rota sig i ditt hjärta och du kommer att få fred, frihet och livets fullhet.”

Vittna om sanningen som är kärlek

Jesus ber oss idag att låta honom bli vår Kung. En Kung som med sina ord, sitt exempel och sitt offer räddade oss från döden, och bereder vägen för de förlorade och ger nytt ljus i våra liv präglade av tvivel, rädsla och dagliga svårigheter.”

Men vi får inte glömma att Jesu rike inte är av denna värld, avslutade påven. ”Må Jungfru Maria hjälpa oss att välkomna Jesus som kung i vårt liv, sprida Hans rike och vittna om sanningen som är kärlek.”

 

26 november 2018, 14:22