Sök

Påven till unga inför VUD "Var modiga och öppna som Maria"

Påven Franciskus har skickat ett videobuskap inför Världsungdomsdagen i Panama i januari 2019. Temat denna gång är Jungfru Marias svar på Guds kallelse: "Se jag är Herrens tjänarinna: må det ske med mig som du har sagt.” (Luk 1 , 38).

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

I sitt videobudskap säger påven: Marias svar är ett modigt och generöst "ja". Det ”ja” man svarar då man har förstått kallelsens hemlighet: att gå ut ur sig själv och viga sitt liv till att tjäna andra. Vårt liv finner endast mening när vi tjänar Gud och vår nästa.

Den tjänande revolutionen

Det finns många unga, troende eller icke-troende, som i slutet av en studieperiod uttrycker sin önskan att hjälpa andra att göra något för dem som lider. Detta är de ungas styrka, styrkan hos er alla, kraften som kan förändra världen - det är revolutionen som kan besegra de "starka makterna" på denna jord: den tjänande revolutionen.

Att tjäna sin nästa betyder inte bara att man är redo att agera. Vi måste också välja dialogen med Gud, välja att lyssna, som Maria gjorde. Hon lyssnade på vad ängeln sa till henne och svarade sedan. Ur det här förhållandet till Gud i hjärtats tystnad, upptäcker vi vår identitet och det Herren kallar oss till, i dess olika former: äktenskapet, det gudsvigda livet, i prästämbetet ... Alla dessa är sätt att följa Jesus på. Det viktiga är att ta reda på vad Herren förväntar sig av oss och ha modet att svara "ja".

Lyssna till Herren

Maria var en glad kvinna, för hon var generös inför Gud och öppen för Hans plan. Gud vill inte med sina förslag till oss, som det till Maria, släcka våra drömmar. Han vill väcka våra önskningar så att livet bär frukt, så att många leenden blomstrar och många hjärtan gläds. Att svara ja till Gud är det första steget till san glädje, och till att kunna göra många andra glada.

Kära unga människor, ha modet att komma in i var och en av oss i ditt eget hjärta och fråga Gud: Vad vill du av mig? Låt Herren tala med dig, och du kommer att se ditt liv omvandlas och fyllas av glädje.

Inför Världsungdomsdagen i Panama uppmanar jag er till att förbereda er, genom att delta i alla initiativ. Det kommer att hjälper er att vandra mot detta mål. Må Jungfru Maria följa er på denna pilgrimsfärd och må hennes förebild inspirera er att svara modigt och generöst.

21 november 2018, 17:25