Sök

Shahbaz Bhatti Shahbaz Bhatti 

Påven: Shahbaz Bhattis offer bär en riklig skörd av hopp

Under fredagsförmiddagen tog påven emot förbundet Missione Shahbaz Bhatti och uppmuntrade dess representanter i Rom att fortsätta med deras arbete och strävan efter ett icke-religionsdiskriminerande Pakistan.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Förbundet ”Missione Shahbaz Bhatti Onlus” – MSB – är inspirerat av Shahbaz Bhatti-visionen att förbättra de marginaliserade och förtryckta människornas i Pakistan liv.

Kampen för interreligiös harmoni

Bhatti var minister med särskilt ansvar för minoritetsfrågor i Pakistans regering från 2008 till 2011 och ordförande för All Pakistan Minorities Alliance – APMA –, en grupp som motsätter sig våld och diskriminering mot religiösa minoriteter i Pakistan, grundad av Bhatti själv. Bhatti mördades den 2 mars 2011. På mordplatsen lämnades flygblad från den pakistanska talibangrenen Tehrik-i-Taliban Punjab och al-Qaida, och av dessa framgår att motivet till mordet var Bhattis motstånd mot hädelselagen. Tehrik-i-Taliban berättade senare för BBC att de utförde attacken eftersom Bhatti var en ”känd hädare”.

Missione Shahbaz Bhatti strävar och arbetar idag efter att uppnå Bhattis vision om ett samhälle där alla kan leva i fred och utan rädsla, och där allas värdighet respekteras. Bhattis kamp för jämställdhet, social rättvisa och interreligiös harmoni har idag lämnat flera spår: Införandet av kvoter för religiösa minoriteter i landets parlament – något som var otänkbart för några år sedan – , införandet av bönerum för religiösa minoriteter i flera statliga pakistanska institutioner, upprättandet av utskott för interreligiös dialog med syftet att eliminera de våldshandlingar som begås i religionens namn osv. Idag är Shahbaz Bhattis yngre bror Paul Bhatti som är ordförande för både APMA och MSB.

Ett offer som bär en riklig skörd av hopp

Påven inledde med att hälsa på alla kristna i Pakistan som förföljs, hotas eller lever under svåra förhållanden. Han tackade Paul Bhatti för sitt närvarande och ord om sin brors arbete.

”Det gläder mig att veta att Shahbaz Bhatti förbli älskad och ärad av många pakistanier idag och att hans offer bär en riklig skörd av hopp. Det går att tillämpa Jesu ord åt honom: ’Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd.’ (Joh 12:24) Frukter ur dialog, förståelse och försoning, frukter ur styrka, mod och saktmod.”

Påven förklarade sedan att en av de kristnas lidandes frukter är växandet av grupper och förbund – liksom MSB och APMA – som bygger broar av brödraskap över hela världen och mellan kyrkor och andra kyrkliga samfund, broar av brödraskap och dialog med andra troende som främjar respekt och ömsesidigt förtroende, broar som övervinner språk-, kultur- och religionsskillnader.

Öppna och lydiga inför Hjälparen

”Er vädjan om solidaritet har väl mottagits och uppmärksammats i Italien, särskilt i Venetien, genom olika kyrkoledares och kommuniteters engagemang. Det gläder mig och jag är mycket tacksam för det arbetet. Jag uppmuntrar er till att försätta vittna om evangeliet i fasthet och mildhet, för att kunna hjälpa alla de som falskt anklagats och för att bekämpa fattigdom och moderna former av slaveri.”

Påven uttryckte sedan sin förhoppning att verksamheten utökas i de pakistanska områden där kristna och andra minoriteter är närvarande och dessvärre diskrimineras och är offer för våld och orättvisa.

”Må er utmärkande egenskap alltid vittna om Shahbaz Bhattis och vår tids andra martyrers ljus, ödmjuka och modiga tro på Jesus Kristus och förmågan att bringa kärlek där det idag råder hat. Detta är den Helige Andens verk. Jag ber Jungfru Maria att ni förblir öppna och lydiga inför Hjälparen.”


 

30 november 2018, 11:40