Sök

Pro Orantubus möte i San Giovanni in laterano Universitetet Pro Orantubus möte i San Giovanni in laterano Universitetet  

Påven till ordenssystrar i klausur ”Vad vore kyrkan utan er”

På högtiden för Jungfru Marias Tempelgång har kyrkan sedan 1953 särskilt uppmärksammat de gudsvigda kvinnor som lever i kontemplativa kloster med bönen som främsta kallelse. Pius XII instiftade dagen Pro Orantibus med målet att stödja monastiska kommuniteter materiellt och andligt.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

På onsdagen hölls därför ett möte på Lateranuniversitetet i Rom vid vilket även 300 ordenssystrar som lever i klausur, deltog, efter påvens tillåtelse att lämna klostren.

Facklor i natten

Påven Franciskus hade sänt ett brev till de samlade i vilket han uttryckte sin och kyrkans uppskattning över deras livsform: ”Vad vore kyrkan utan det kontemplativa livet? Vad vore kyrkan och världen utan dessa fyrar som signalerar var hamnen är när de är förlorade till havs; utan facklor i natten; utan väktare som visar vägen när det fortfarande är mörkt.”

”Tack för att ni berikar oss med helighet, barmhärtighet och nåd”, skrev påven.

Formation och urskiljning

”Med hela kyrkan ber jag till Herren kan förverkliga sin plan i era hjärtan, och låta er omvandlas helt och hållet i honom, det yttersta målet för det kontemplativa livet; och må era kommuniteter vara sanna skolor i kontemplation och bön. Världen och kyrkan behöver er.”

Påven uppmanar dem att ta på allvar den utmaning som den omfattande formationen innebär, och påminner om vikten av urskiljning och andlig vägledning av kandidater, utan att oroas över antal och effektivitet. En sådan formation kommer att ge näring till och skydda er kreativa trohet till er karisma.

Må Jungfru Maria, vår förebild i kontemplation, lära er att ständigt söka Guds ansikte och att förbli trogna ert uppdrag att vara i hjärtat av kyrkan. Jag ger min apostoliska välsignelse till er med kärlek.”

21 november 2018, 15:17