Sök

Påvens sände budskap till kristna näringslivsledare vid UNIAPAC:s världsmöte i Lissabon Påvens sände budskap till kristna näringslivsledare vid UNIAPAC:s världsmöte i Lissabon 

Påven till kristna näringslivsledare om en ädel kallelse

Påven Franciskus sände ett budskap till UNIAPAC World Congress som för tjugosjätte gången möttes för att i år tala om Affärsverksamhet som en ädel kallelse.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

XXVI World Congress of UNIAPAC hölls 22-24 november i det katolska universitetet i Lissabon och i ett budskap uppmuntrar påven Franciskus mötesdeltagarna, däribland företagsledare och ledare för ekonomiska livet, om UNIPAC:s mål att följa kyrkans sociallära i det ekonomiska och finansiella livet och att värna om det gemensamma bästa.

Ädel kallelse

”Dagens globalisering av ekonomisk aktivitet och utbyte har djupt påverkat perspektiv, mål och sätt att bedriva verksamhet på. Ert beslut att reflektera över ekonomiska och företags-ledares kallelse och mission är därför mer avgörande och nödvändigt än någonsin. I själva verket; med ”ett stegrat tempo i liv och arbete… är målen för denna snabba och ständiga förändring inte nödvändigtvis avpassade för det gemensamma goda eller en integrerad och hållbar utveckling” och kan till och med ”skada världen och livskvaliteten för stora delar av mänskligheten” (Laudato Si’, 18).

“Som den första församlingen av apostlar, som utvaldes för att följa Jesus på sin väg, är ni som kristna chefer och företagsledare också kallade att ta vägen mot omvändelse och vittnesbörd tillsammans med Herren och låta Honom inspirera och vägleda tillväxten av vår samtida sociala ordning”

Påven skriver att företagsledarnas trohet till sin kallelse därför är viktig för att bevara balansen och se till det gemensamma bästa, mänsklig värdighet och till världens naturtillgångar. ”I ert professionella liv möter ni ofta situationer där dessa värderingar står i motsättning och där ni följdaktligen måste ta viktiga praktiska beslut vad gäller investering och förvaltning. Här kan det vara till hjälp att minnas tre vägledande principer i evangeliet och kyrkans sociallära.”

Personer som individer

Påven tar först och främst upp vikten av att se till alla medverkande personer som individer: ”När affärsverksamheten blir en ’familj’ där förvaltningen ser till att arbetsförhållandena alltid hjälper gemenskapen, blir arbetarna i sin tur en källa till rikedom.

Det gemensamma bästa

Sedan, att låta sig styras av regeln för det gemensamma bästa och göra “världens varor och tjänster … tillgängliga för alla” (Evangelii Gaudium, 203). Företagsledares affärsverksamhet blir genom denna kallelse “en fin livsuppgift” med en större mening med livet (jfr 203).

Arbetets moraliska och ekonomiska värde

”Slutligen, vi får aldrig glömma bort arbetets moraliska och ekonomiska värde, som är vårt sätt att samarbeta med Gud på i en ‘pågående skapelse’” skriver påven. ”Näringslivsledarnas ädla kallelse uppenbaras då all mänsklig aktivitet blir ett vittnesbörd om framtidshopp och ett incitament till större socialt ansvar och omsorg genom varje människas kloka användande av hans eller hennes talanger och förmågor. Som den första församlingen av apostlar, som utvaldes för att följa Jesus på sin väg, är ni som kristna chefer och företagsledare också kallade att ta vägen mot omvändelse och vittnesbörd tillsammans med Herren och låta Honom inspirera och vägleda tillväxten av vår samtida sociala ordning.”

Påven ber avslutningsvis kyrkans moder Maria att styrka dem att vara öppna för den Helige Anden och vara effektiva verktyg för Herren som ständigt ”gör allting nytt” (Upp 21:5).
 

29 november 2018, 10:58