Sök

2018.11.16 Consulta Ordine Equestre Santo Sepolcro 2018.11.16 Consulta Ordine Equestre Santo Sepolcro 

Påven till Heliga gravens riddarorden: Vittna överallt om Guds godhet

Påven Franciskus välkomnade under fredagsmorgonen medlemmar i Heliga gravens av Jerusalem riddarorden som samlas var femte år i Rom för deras generalförsamling och som i år ägde rum mellan den 13-16 november. Han visade stor tacksamhet för deras arbete och uppmuntrade dem att fortsätta att stödja den kristna närvaron i det Heliga landet.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Påven Franciskus välkomnade under fredagsmorgonen medlemmar i Heliga gravens av Jerusalem riddarorden som samlats i Rom för deras generalförsamling och uppmanade dem att fortsätta ”vittna överallt om den godhet och omsorg som Gud älskar alla med”.

Uppmuntran till andlig tillväxt

Heliga gravens av Jerusalem riddarorden är en romersk-katolsk riddarorden under påvens beskydd, vars huvudsakliga uppgift att understödja katolska kyrkans närvaro i Jerusalem och Heliga Landet. Orden har idag 22.000 medlemmar världen över. Namnet anspelar på Heliga gravens kyrka i Jerusalem, helgad till minnet av Kristi tomma grav.

“Vittna överallt om den godhet och omsorg som Gud älskar alla med”

Påven hälsade orden välkommen och började med att konstatera att den bara under de senaste åren tagit emot många nya medlemmar och uppmuntrade den att inte bara växa i antal utan att även ”växa andligt” och till att konsolidera deras relation till Jesus Kristus ”genom bön, meditation över Bibeln och fördjupning i Kyrkans lära.”

Hjälp till alla oavsett religion

Påven visade stor beundran för riddarordens initiativ inom utbildning och vård som de erbjuder till alla, oavsett religion. På så sätt, menade påven, ”sprider ni kunskap om de kristna värderingarna, främjar interreligiös dialog samt ömsesidig respekt och förståelse”, och kan förhoppningsvis leda till fred i regionerna som är särskilt drabbade av flyktingskrisen.

”När det gäller ert uppdrag i världen, glöm inte att ni inte är en filantropisk organisation utan att ni är kallade till att sätta er nästes evangeliska kärlek i centrum, det bör vara syftet med era verk, och vittna överallt om den godhet och omsorg som Gud älskar alla med.”

Blodets martyrium och det vita martyriet

Påven belyste även de förföljda kristnas situation och påminde om att det, utöver dessa ”blodets martyrium”, även ”vita martyriet” finns i demokratiska länder där religionsfriheten är begränsad. Påven påminde också om att vi bör be om Vår Fru av Palestinas hjälp, så att hennes förbön må bringa alla kristna ”kraft och tröst i smärtan.”

Vid slutet av audiensen med riddarorden delade påven Franciskus ut ikoner av Vår Fru av de förföljda kristna till deltagarna, och bad dem be för ”dem vars liv och frihet är i fara.” Han välsignade slutligen deras ”betydelsefulla och oförtröttliga arbete”.

 

17 november 2018, 08:18