Sök

Påven Franciskus och Enzo Bianchi Påven Franciskus och Enzo Bianchi  

Påven tackar kommuniteten i Bose för deras ”fruktbara närvaro” i kyrkan

I samband med kommunitetens 50-årsdag träffade påven dess grundare Enzo Bianchi och tackade honom för kommunitetens ”fruktbara närvaro” i Kyrkan och samhället.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Kommuniteten i Bose är ett ekumeniskt kloster med både munkar och nunnor, beläget några mil från Turin, grundat 8 december 1965 av Enzo Bianchi i enlighet med de riktlinjer som andra Vatikankonciliet författade. I klostret lever idag cirka 90 munkar och nunnor, de flesta är katoliker, men några tillhör även protestantiska och ortodoxa traditioner. Spiritualiteten i klostret i Bose präglas av Lectio Divina – ”gudomlig läsning” – som är ett sätt att läsa Bibeln. Benämningen kommer från den helige Benediktus klosterregel, benediktinregeln, och innebär att man ägnar – ibland flera timmar – åt läsning av Bibeln,  kyrkofäderna eller helgonberättelser med mer, och mediterar över det lästa och ber.

En väg för enighet

Inom denna ström av nåd”, sade påven Franciskus, ”har kommuniteten utmärkt sig i sitt engagemang för att bereda vägen för enighet bland kristna kyrkor, bli en plats för bön, möte och dialog mellan kristna i väntan på den enhet av tro och kärlek som Jesus bad för”.

Påven uttryckte också sin uppskattning för gemenskapens gästfrihet. Kommuniteten välkomnar alla utan åtskillnad - troende och icke-troende - liksom för dess förmåga att lyssna och trösta samt och för hjälpen de erbjuder till ungdomar för att urskilja deras kallelse  roll i samhälle. ”Frukterna av ert verk är många och kända endast av Herren.”

Vittnen om evangelisk kärlek

Han uppmanade kommunitetsmedlemmarna att fortsätta vara ”vittnen om evangelisk kärlek” och vittnen om autentisk broderskapsgemenskap inför dagens utmaningar. Han uppmanade även kommuniteten att fortsätta vara uppmärksam på de små, de minsta, pilgrimerna och utlänningarna som ”de är de mest ömtåliga lemmarna i Jesu kropp”.

Må detta jubileum vara ett ögonblick av nåd för var och en av er” avslutade påven Franciskus, ”en tid att meditera över er kallelse och mission och en tid för att förtrösta er på denHelige Ande för att få mod och kraft att fortsätta på er vägen. […] Må er broderliga och barmhärtiga livsstil vara ett tecken på att ni är ett hem av gemenskap där alla kan välkomnas som Kristus i person”.

13 november 2018, 15:49