Sök

Påven vid besök i flyktingcentrum Påven vid besök i flyktingcentrum  

Påven: Slit-och slängkulturen, en sjukdom i dagens värld

Påven Franciskus sänder ett budskap till det åttonde sociala forumet om migration, World Social Forum on Migrations (WSFM-2018) som pågår i Mexiko City 2-4 november med temat: ”Migrera, håll ut, bygg och omvandla: Migrera allt för att ändra system”. Forumet som inleddes 2001 är ett initiativ för forskning och samhällsbyggande för ett jämlikt samhälle och som ser till en mer solidarisk värld.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påvens Franciskus budskap till forumet handlar om vikten av att stå emot “alla orättvisor som idag rättfärdigas i slit-och-slängkulturen – en pandemisk sjukdom i den samtida världen” för att kunna skapa en radikal förändring i våra samhällen. Ett motstånd, förklarar påven, för att ge röst åt den som ingen har. Påven betonar att det är nödvändigt att fastställa konkreta och praktiska riktlinjer för att hitta problemlösningar och understryker också det internationella samfundets engagemang i utvecklingen av två samråds- och förhandlingsprocesser, vars mål är antagandet av två globala pakter, en för säker, ordnad och regelrätt migration och den andra för flyktingar.

Påven avslutar med att be om Vår Fru av Guadalupes förbön och att uppmuntra civilsamhällets organisationer och folkrörelser att samarbeta för att uppnå det globala avtalet vad gäller främjandet av en integrerad mänsklighet med migranter och flyktingar.

“Samarbeta för att uppnå det globala avtalet vad gäller främjandet av en integrerad mänsklighet med migranter och flyktingar.”

03 november 2018, 09:03