Sök

Katholicos Gewargis III och påven Franciskus Katholicos Gewargis III och påven Franciskus  

Påven och Gewargis III i gemensam bön för Mellanöstern

Påven Franciskus tog emot katholicos Gewargis III vid österns assyriska kyrka i Vatikanen: Vid mötet som präglades av bön för fred skrev de under en gemensam deklaration för att uttrycka tacksamhet för framstegen som görs för enheten och engagemanget för skyddet av kristna i Mellanöstern, med appellen till det internationella samfundet: fred kräver rättvisa.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus tog emot Gewargis III med följe i Vatikanen för ett privat möte på fredagen 9 november. De utbytte gåvor och bad tillsammans i Redemptoris Mater-kapellet. Slutligen undertecknande de en gemensam deklaration. Närvarande vid mötet var medlemmarna i den blandade kommissionen för den teologiska dialogen mellan den katolska kyrkan och österns assyriska kyrka.

Enhetens vittnen

Påven påminde i sin hälsning om deras tidigare möten med varandra i Vatikanen 17 november 2016 och 7 juli i år i Bari, det senaste i samband med den ekumeniska dagen för reflektion och bön för fred i Mellanöstern och sa:

Vi delar just det stora lidandet på grund av den tragiska situationen som många av våra bröder och systrar utstår i Mellanöstern, offer för våld och ofta tvingade att lämna de platser där de alltid har bott. De går korsvägen i Kristi spår och trots att de tillhör olika gemenskaper skapar de broderliga relationer med varandra och blir så enhetens vittnen för oss.

Påven uppmanade till gemensam bön “för ett slut på all denna smärta (…) i bön till Herren för fredens gåva i Mellanöstern, särskilt i Irak och Syrien”. En särskild anledning till tacksamhet till Gud, fortsatte påven, är arbetet som kommissionen för teologisk dialog mellan de två kyrkorna utför:

En sådan kommission, som är frukten av dialogen, visar att olikheterna i praxis och ordning inte alltid hindrar enheten och att vissa skillnader i teologiska uttryck kan ses som ett komplement snarare än en anledning till konflikt.

“En bit på vägen mot det så efterlängtade målet att fira Herrens offer vid samma altare”

För ett år sedan undertecknades den gemensamma deklarationen om det sakramentala livet. Nu försäkrar påven sina böner för att den tredje fasen av studier av kyrkoläran, som kommissionen i dagarna har inlett, ska bidra till att ”gå vidare ytterligare en bit på vägen mot det så efterlängtade målet att fira Herrens offer vid samma altare”.

Metropoliten Abdisho bar Berika

En vandring framåt som även kräver en vård av minnet, för att lära av tidigare vittnen. Påven talade om metropoliten av Nisibi, Abdisho bar Berika, en av österns assyriska mest kända författare, vars död för precis 700 år sedan nu firas i österns syriska kyrka och den kaldeiska kyrkan. Påven bad för att denna stora teologs studier, som särskild expert på området kanonisk rätt, “kan hjälpa till att bättre förstå rikedomen i den syriska traditionen och ta emot den som en gåva för hela kyrkan”.

Ökande närmande mellan kyrkorna

I deklarationen i 8 punkter, som påven och katholikos Gewargis III underteckande under fredagens möte, understryker de tacksamheten till Herren ”för det ökande närmandet i tro och kärlek mellan österns syriska kyrka och katolska kyrkan” och konstaterar att de två kyrkorna de senaste decennierna har närmat sig varandra mer än de någonsin gjort under seklerna. I väntan på dagen då det blir möjligt att fira tillsammans vid samma altare framhåller de avsikten att “gå framåt i ömsesidigt erkännande och gemensamt vittne om evangeliet ".

Mellanöstern utan kristna en omöjlig tanke

De skriver slutligen: ”Det är omöjligt att tänka sig Mellanöstern utan kristna” för att kristna tillsammans med andra troende märkbart bidrar till regionens särskilda identitet, som präglas av tolerans, ömsesidig respekt och acceptans”. Utan rättvisa finns det inte en varaktig fred skriver de och ber det internationella samfundet att genomföra en politisk lösning som erkänner rättigheter och skyldigheter för alla inblandade parter. Övertygelsen är att ”ju svårare situationen är desto nödvändigare är den interreligiösa dialogen som grundas på en inställning av öppenhet, sanning och kärlek”.

“Ju svårare situationen är desto nödvändigare är den interreligiösa dialogen som grundas på en inställning av öppenhet, sanning och kärlek”

 

Photogallery

Påven Franciskus tar emot katholicos Gewargis III med följe
10 november 2018, 09:41