Sök

Påven Franciskus med f Marco Pozza Påven Franciskus med f Marco Pozza  

Påven: Helighet är att överlämna det till Gud

I ett nytt avsnitt av tv-serien Ave Maria, som sänds av den italienska biskopskonferensens tv-kanal TV2000 i samarbete med det Påvliga kommunikationssekretariatet, talar påven Franciskus om helighet. "Helighet är att överlämna det till Gud".

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I ett nytt avsnitt av tv-serien Ave Maria som leds av teologen och fängelsekaplanen f Marco Pozza reflekterar påven Franciskus om helighet och förklarar: ”Det är Gud som gör allt, för att Gud kommer alltid först”. “Helighet är att överlämna det till Gud” säger påven. “Vi får inte glömma bort att en av helighetens fiender är den pelagianska andan: ‘Jag vill göra det själv - jag gör det själv’. Det är Gud som gör allt, för att Gud kommer alltid först.”

Maria och helighet

“Marias helighet – fortsätter påven – är lätt att tala om, men kanske inte så lätt att förstå”. Det handlar om “fullheten i den Helige Anden själv” förklarar han. ”Maria är den hon är just för att hon är fylld av den Helige Anden” sa påven och citerar sedan den franska författaren Joseph Malègue som han sa ”vågade säga: ’Skandalen och svårigheten är inte att förstå om Gud finns, utan att förstå att Gud blev Kristus’. Detta är skandalen och Jungfru Maria står i denna skandals centrum”. ”Ängeln säger inte till Maria: ’Du är full av intellekt, du är intelligent, du är full av dygd eller du är en jättegod kvinna, utan ’Du är full av nåd’”.

“Maria är den hon är just för att hon är fylld av den Helige Anden”


 

15 november 2018, 13:28