Sök

Gudsvigda Gudsvigda 

Påven: Gudsvigt liv betyder inte att vara hjältar utan hoppets arbetare

I ett budskap till den spanska konferensen för ordensfolk (CONFER) som pågår i Madrid uppmuntrade påven Franciskus dem som lever som Gudsvigda att även arbeta med evangelisationen av de unga så att de kan öppna sig för Herrens kallelse.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Att omfamna det Gudsvigda livet betyder inte att vare sig “vara hjältar” eller visa sig “som modeller för andra”, utan att stå vid sidan om dem som lider och att vara medvetna om “vår fattigdom”“i förtroende till Herren och hans gränslösa kärlek”. Detta sa påven Franciskus i sitt budskap till CONFER:s 25:te generalförsamling, den spanska konferensen för ordensfolk, 13-15 november. Vid detta 25-årsfirande var temat: ”Jag ska ge er en hoppfull framtid”.

Hopp

Påven uppmanade dem att tjäna och animera det spanska Gudsvigda livet med en blick fäst på det förflutna och en på framtiden. Det behövs “hoppets män och kvinnor” som “hoppfullt omfamnar framtiden”.

Påven tog upp svårigheterna för det Gudsvigda livet, som färre kallelser, allt äldre medlemmar, ekonomiska problem, internationaliseringens och globaliseringens utmaningar och relativismens, marginaliseringens och den sociala irrelevansens fallgropar. Men han skrev också att det är just under dessa omständigheter som hoppet i Herren växer, den ende som kan hjälpa och rädda.

Frågan om kallelser som grundläggande

Bland de aktuella utmaningarna är evangelisationen av unga, så att de öppnar sig för Herrens kallelse och för att smitta dem med evangeliets glädje och tillhörighet till Kristus skrev påven och tänkte på de modiga Gudsvigda som öppnar nya vägar och ser frågan om kallelser som grundläggande. Han påminde om att det Gudsvigda livet ”vandrar i helighet” och ska gå ur bekvämligheten och vara nära de lidande. Dagens utmaning är att i förändrade tider ge nya svar. Påven bad dem avslutningsvis att “leva med ödmjukt mod, blick mot framtiden och i lyhördhet till den Helige Anden” och på det sättet vara hoppets profeter.

 

14 november 2018, 12:19