Sök

Påven med musikföreningen Alunni del Cielo Påven med musikföreningen Alunni del Cielo 

Påven Franciskus: Sång och musik är evangeliserande språk

Påven Franciskus tog emot medlemmar i föreningen “Alunni del Cielo”, himlens elever, som är en grupp unga som sedan 1968 förkunnar evangeliet genom sång och musik. ”I kören upplever man glädje och fascinationen med polyfonin”. ”Jag ber er att vara ’polyfoniska’ även i era vardagsliv” ”Ni är kallade att vara ett enda hjärta och en enda själ”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Musik och sång är språk för att “vittna om evangeliet” och för att “nå allas hjärtan, även de alla som står långt från kyrkan eller tron”.

Musikens mission

Om musikens och sångens särskilda apostolat talade påven Franciskus då han tog emot Alunni del Cielo på audiens i Vatikanens på lördagen 10 november. 1968 startade jesuitpater Giuseppe Arione denna förening och påven sa i sitt tal till sina besökare att grundaren ägnade sitt apostolat åt att genom musiken och sången överföra skönheten på ett universellt sätt. Detta är ett sätt att missionera på, sa påven.

Lyssna på Guds ord

Påven uppmuntrade dem att föra vidare pater Ariones karisma och ”förnya den i formen men behålla den profetiska inspirationen som fortfarande är giltig och aktuell". För att göra detta, sa påven, är det nödvändigt att ta hand om sitt inre liv, utan att låta sig bortföras av det värdsliga dånet och att odla det i personlig och gemensam bön och lyssna på Guds ord och regelbundet delta i sakramenten, särskilt i bikten och eukaristin.

Var 'polyfoniska' i livet

”Sången – sa påven – är ett språk som för hjärtan till gemenskap”. ”I kören upplever man glädje och fascinationen med polyfonin”. ”Jag ber er att vara ’polyfoniska’ även i era vardagsliv” ”Ni är kallade att vara ett enda hjärta och en enda själ”.

“Alunni del Cielo” förkunnar evangeliet med musik och sång genom konserter i Italien och Europa. Inkomsten från konserterna går till välgörenhet.

“I kören upplever man glädje och fascinationen med polyfonin. Jag ber er att vara ’polyfoniska’ även i era vardagsliv. Ni är kallade att vara ett enda hjärta och en enda själ.”

10 november 2018, 13:36