Sök

Påvlig mässa för de kardinaler och biskopar som har gått bort i år Påvlig mässa för de kardinaler och biskopar som har gått bort i år 

Påven: Säg nej till "sminkkulturen" - Gud ser till det inre

Påven Franciskus firade mässan i Peterskyrkan för de kardinaler och biskopar som har gått bort under det senaste året. I sin predikan sa påven: Man måste alltså säga nej till ”sminkkulturen” som lär oss att vårda det skenbara i stället för att rena och vårda hjärtat och människans inre, som är det värdefulla i Guds ögon. Hemligheten med livet är att leva för att tjäna. Tjänandet är biljetten man visar upp då man går in i det eviga bröllopet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven talade om att livet för alla är en ständig kallelse att ’gå ut’; ut ur moderns sköte, bort från hemmet där vi är födda, ut ur barndomen in i ungdomen och ur ungdomen in i vuxenlivet och slutligen ut ur denna värld. Han sa att detta även gäller evangeliets ministerie; att gå ut dit Kyrkan för dem i andras tjänst och att alltid vara i vandring intill slutet.

Meningen med livet

Evangeliet påminner att meningen med dessa ständiga avsked just är livet: att gå brudgummen till mötes, sa påven, anledningen till livet är evangeliets förkunnelse som genljuder i natten och som vi helt och fullt kan ta emot i dödsstunden: ”Brudgummen är här, kom ut och möt honom! (Matt 25:1-13) – mötet med brudgummen Jesus som “har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den” (Ef 5:25) ger mening med och vägledning i livet.

Nej till ”sminkkulturen”

Det är grundläggande i livet att lyssna till Hans röst, sa påven, eftersom han inbjuder oss att varje dag förebåda Herren som kommer och att omvandla varje handling till en förberedelse för bröllopet med Honom. Inför Gud räknas inte det yttre utan hjärtat, påminde påven och sa att det som världen söker och visar upp som heder, makt, skenbarhet och ära är förgängligt och lämnar inget efter sig. Man måste alltså säga nej till ”sminkkulturen” som lär oss att vårda det skenbara i stället för att rena och vårda hjärtat och människans inre, som är det värdefulla i Guds ögon. Hemligheten med livet är att leva för att tjäna. Tjänandet är biljetten man visar upp då man går in i det eviga bröllopet.

Påven avslutade sin predikan med att tillsammans med de närvarande be för de 9 kardinalerna och 154 ärkebiskoparna och biskoparna som har gått bort under detta år.
 

03 november 2018, 12:50