Sök

Vatten Vatten 

Påven: Brist på rent vatten en skam för dagens värld

Påven Franciskus sände ett meddelande till konferensen “Hanteringen av det gemensamma bästa: tillgång till dricksvatten för alla” torsdagen 8 november som har organiserats av det Påvliga rådet för integrerad mänsklig utveckling i samarbete med Frankrikes, Italiens, Monacos och USA:s ambassader vid den Heliga Stolen. Bland talarna sågs kardinal Peter Turkson, msgr Bruno-Marie Duffé och msgr Silvano Maria Tomasi, respektive prefekt, sekreterare och medlem av det påvliga rådet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I sitt meddelande skrev påven att det är en enormt stor skam för dagens mänsklighet att bröder och systrar världen över insjuknar eller dör på grund av brist på rent vatten.

Det krävs vilja och beslutsamhet

“I många länder där befolkningen inte har tillgång till dricksvatten saknas tyvärr inte vapen och ammunition, som fortsätter att försämra situationen! Korruptionen och ekonomiska intressen som utesluter och dödar råder allt för ofta över de ansträngningar som på ett solidariskt sätt bör garantera tillgång till vatten. Statistiken över törst kräver vilja och beslutsamhet och alla institutionella, organisatoriska, utbildningmässiga, tekonolgiska och finansiära ansträngningar behövs.”

Evangeliets principer och en sund antropologi

Påven påminde om att han har tagit upp denna fråga i sin encyklika Laudato Sì och i sitt budskap till Världsböndagen för vård av skapelsen och han berättade att den Heliga Stolen och kyrkan engagerar sig för att alla ska garanteras tillgång till dricksvatten. Detta engagemang visar sig i ett stort antal initiativ vad gäller infrastruktur, utbildning, stöd och assistans till befolkningar i fara på grund av att deras vattenförsörjning äventyras, däribland migranter, sa påven och sammanfattade detta med att alltsammans handlar om evangeliets principer och en sund antropologi.

Påven inbjöd alla att meditera över vattnets symbolik i de största religiösa traditionerna och det som helige Franciskus av Assisi sa om vattnet; att det är mycket ”användbart, ödmjukt, värdefullt och kyskt”.


 

08 november 2018, 13:29