Sök

Symposium om grundläggande rättigheter och konflikter mellan dessa Symposium om grundläggande rättigheter och konflikter mellan dessa 

Påven Franciskus och påven emeritus Benedictus XVI till Ratzingerstiftelsen

Ratzingerstiftelsens internationella symposium “Grundläggande rättigheter och konflikter mellan rättigheter" hålls i Vatikanen 15-16 november och öppnades med hälsningar och reflektioner både från påven Franciskus och påven emeritus Benedictus XVI.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Uppläsningen av ett brev från påven Franciskus och ett från påven emeritus Benedictus XVI inledde på torsdagsmorgonen det internationella symposiet “Grundläggande rättigheter och konflikter mellan rättigheter" som organiseras av Vatikanens stiftelse “Joseph Ratzinger-Benedetto XVI” i samarbete med universitet LUMSA i Rom.

Påven Franciskus: Det krävs en djup reflektion om temat rättigheter

Påven önskar deltagarna ett givande arbete och underströk att då det snart är 70 år sedan FN antog deklarationen om de mänskliga rättigheterna “’är det lämpligt att inte bara fira minnet” utan att ”djupt reflektera över situationen och utvecklingen av visionen om mänskliga rättigheter i dagens värld”. Påven observerar att denna deklaration har för avsikt att ”stödja den integrerade mänskliga utvecklingen”, men att man med tiden successivt har omtolkat vissa rättigheter och inkluderat nya rättigheter som även står i konflikt till varandra och på det sättet ändrat på själva rättsidén och dess fundament.

“Man har med tiden successivt har omtolkat vissa rättigheter och inkluderat nya rättigheter som även står i konflikt till varandra och på det sättet ändrat på själva rättsidén och dess fundament.”

Benedictus XVI:s lära

Påven Franciskus påminner om att Benedictus XVI ansåg denna fråga brådskande och ingrep “med auktoritet som tänkare och herde” och hoppas därför att symposiet, genom att inspireras av “vår älskade påve emeritus tanke och lära”, ska bidra till att upplysa den grundläggande frågan om vården av människans värdighet och en integrerad utveckling.

Påven emeritus: Risk för "förstörelse av rättsidén”

“Jag visade genast uppskattning för initiativet då jag ansåg det utomordentligt nödvändigt” skriver Benedictus XVI i sitt brev till symposiet. Han skriver att det är särskilt viktigt att man uttryckligen talar om problematiken med ”förökningen av rättigheter” och risken ”för att förstöra rättsidén”. Benedictus XVI understryker att det handlar om en fråga som är “aktuell och grundläggande för att skydda grunden till den mänskliga familjens samlevnad” och att den därför förtjänar att fördjupas. Påven emeritus försäkrade symposiets deltagare sin “närhet i bönen” för att Herren välsignar deras engagemang under dessa dagar.

 

16 november 2018, 09:02