Sök

Påven under mötet med ungdomarna Påven under mötet med ungdomarna 

Påven till unga: Ni är synodens huvudpersoner

Ett ungdomsmöte hölls i Paulus VI:s audienshall på lördagskvällen med temat Unika, solidariska, kreativa. Påven sa till dem: "Ni är inte bara kyrkans framtid utan även dess nutid och vi vill inte uppskjuta ert deltagande till framtiden och be er att vänta på er tur"

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus sällade sig till ungdomarna och i sitt tal till dem sa han att detta möte var en viktig etapp i synoden om unga och att synodsfäderna kommer ta upp frågorna som kom upp.

“Påven sa att det som rör honom mest är att de vet att Jesus inte lämnar dem och särskilt inte när det prövas hårt”

Påven sa att han slogs av de ungas personliga berättelser som genomsyras av passion, smärta, önskan, ambition, misslyckanden men även viljan komma igen för att på ett positivt sätt möta livets utmaningar och mål.
Med rätta ber de unga kyrkan att bättre förstå den värld de lever i. Deras vittnesbörd handlar om hur vi styrs av pengar, makt och nöjen och påven sa att det som rör honom mest är att de vet att Jesus inte lämnar dem och särskilt inte när det prövas hårt.

De unga är synodens huvudrollsinnehavare

”Ni är inte bara kyrkans framtid utan även dess nutid och vi vill inte uppskjuta ert deltagande till framtiden och be er att vänta på er tur” sa påven och talade om att de unga är synodens huvudrollsinnehavare och att kyrkan går ut tillsammans med de nya generationerna.

De ungas frågor som påven mest slogs av var: Hur ska man lyssna på den inre rösten mitt bland tusen oljud som omger oss? Hur ska man leva i ett konkurrenskraftigt samhälle i en annorlunda anda? Hur ska man hjälpa den som lider och den som inte har arbete? Hur ska man konsekvent kunna följa trons principer? Hur frigör man sig från själviskhetens snaror? Hur ska man stödja kyrkans pastorala engagemang? Hur ska man föra en dialog med personer med olika religiösa eller moraliska övertygelser?

Påven sa att man kan ge bra svar just när frågorna är så bra och uppmuntrade avslutningsvis de unga att fortsätta vara sökande och sa att han och synodsfäderna litar på dem.

 

06 oktober 2018, 19:00