Sök

Möte mellan unga och gamla i Augustianum Möte mellan unga och gamla i Augustianum 

Drömmar, värdegrund och vittnesbörd: Påven om unga och gamla

Boken ”Sharing Wisdom of Time” har publicerats av Loyola Press och den är en samling historier om åldringar från hela världen och om de gamlas grundläggande bidrag till samhället. I sitt förord till den ber påven Franciskus om en allians mellan unga och gamla för att stå emot en slit och slängkultur. I samband med presentationen av boken samlades unga och gamla i Augustianum i Vatikanen för ett möte mellan generationer - ett initiativ som flätas samman med den pågående synoden.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus ber unga och gamla att gå samman för att göra världen bättre. Under bokpresentationen i Augustianum svarade påven på de frågor som de unga och gamla hade förberett inför detta möte och han bad de unga att lyssna på de äldre och komma dem närmare för att tillsammans stå emot slit och slängkulturen och den ökande likgiltigheten för migranters och flyktingars svåra situation och den farliga återuppväckta populismen som sprider hat och intolerans.

Äldre personers historier 

Boken ”Sharing Wisdom of Time” är sammanställd av jesuitpater Antonio Spadaro och den består av äldre personers historier från 30 länder. Det är påven själv som har inspirerat till den då han vid upprepade tillfällen säger att han tror på att de unga endast kan nå sina rötter genom deras förhållande med de gamla: Påven känner att ”Herren vill att jag ska säga att det måste finnas en allians mellan unga och gamla”. I sitt förord till boken förklarar påven att denna allians handlar om att de unga tar del av de äldres erfarenheter och tar deras råd och att de äldre skapar starka band med de unga generationerna som behöver vägledning och stöd för sin framtid.

“Bevara minnet så att det onda, som krig, hat och intolerans inte upprepas”

Historierna är uppdelade i fem kapitel på temana arbete, kamp, kärlek, död och hopp och varje kapitel inleds av påvens reflektion över varje tema. Under bokpresentationen talade påven med de samlade om aktuella teman som migration och tragedin med så många som har tvingats migrera eller fly och som dör under sina resor och om ansvaret världens ledare har att finna lösningar för att se till allas värdighet. Han talade om vikten av att bevara minnet så att det onda, som krig, hat och intolerans inte upprepas.

 

24 oktober 2018, 10:21