Sök

Påven vid pilgrimsmässan vid Petri grav

Under mässan i Peterskyrkan med synodsfäderna och unga som hade deltagit i pilgrimsvandringen Via Francigena till Petri grav bad påven Franciskus pilgrimerna att förnya sin tro. Pilgrimsvandringen för deltagarna i synoden organiserades av Påvliga rådet för främjandet av ny evangelisation.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven inbjöd pilgrimerna att förnya sin tro “på platsen där aposteln Petrus genom att vittna med sitt liv bekände sin tro på Herren Jesus, död och uppstånden”.

Mässan firades av kardinal Lorenzo Baldisseri, biskopssynodens generalsekreterare, och ärkebiskop Rino Fisichella, ordförande för Påvliga rådet för främjandet av ny evangelisation predikade och bad om att Petri tro blir vår egen, så att vi ger vårt liv till Herren.

Tomma utan Guds närvaro och ljus

Då han reflekterade vidare om hur Petrus långsamt förstod att han behövde lita på Gud och att han behövde Guds nåd, betonade msgr Fisichella att vi är tomma utan Guds närvaro och ljus, Sine tuo numine nihil est in homine. Msgr Fisichella sa att då Petrus förstod vem Jesus var, kände han sig ovärdig hans närhet, men att Jesus då gav honom mod och lovade att göra honom till folkets fiskare. Vi ser att Petrus var generös, sa msgr Fisichella, generositet som är typiskt för de unga. Petrus lämnade allt för att följa Jesus.

“Vi ville inte bara ge er evangeliet utan våra egna liv”

I Johannesevangeliet läser att Jesus inte frågar Petrus varför han sedan förrådde honom, sa msgr Fisichella och erkände att han skulle ha frågat. I stället lär Jesus ut att Han tänker annorlunda. Jesus förstår att Petrus inte ännu klarar av att ge hela sig själv, utan att det krävs tålamod. Det gick 30 år innan Petrus kunde hänge sig helt och hållet till Gud. Msgr Fisichella sa att Petrus säger samma sak till oss som han sa till de första kristna i Thessalonike: Vi ville inte bara ge er evangeliet utan våra egna liv.

 

26 oktober 2018, 07:55