Sök

Påven i videobudskap till Mada9: Uppfyll era drömmar!

Mellan 8 och 14 oktober hölls en nationell ungdomsdag i Mahajanga i Madagaskar på temat “Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud” och efter avslutningsmässan 14 oktober sände påven Franciskus ett videobudskap till dess deltagare. "Gå och förkunna för alla att Jesus älskar oss och att varje rädsla försvinner med Honom! Uppfyll era drömmar och samarbeta för att skapa er och ert lands framtid genom att alltid söka det goda för varandra."

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kära unga!
Jag är glad att vända mig till er i direktsändning. Ni finns i mitt och synodens biskopars hjärtan för att vår uppmärksamhet är vänd mot er unga. Ni har kommit från er vackra ös alla hörn för detta möte på temat “Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud”. Ängelns ord till Maria är riktade till alla och var och en av er - Gud vänder det till er. Som Herren såg Maria och gav henne Sin nåd, ser han er med kärlek, respekt, ömhet. Han känner till er rädsla och ömtålighet. Med Honom är allt möjligt. Maria lade allt i Hans händer – gör som hon och ta emot denna gåva från Gud genom att öppna era hjärtan så vidöppna som möjligt. Guds nåd är en skatt som man lätt kan glömma bort, för att Herren befaller aldrig! Han säger alltid: ”Om du vill…”. Ta er tid för att lyssna på Hans inbjudan och för att svara med hela ert hjärta och generositet! En sådan glädje det är att svara på Jesu kallelse! Så kan många präster och Gudsvigda personer vittna: Jesus ger en mening med hela ert liv. Ni blir inte ensamma! Kyrkan är en stor familj när ni alltid finner hjälp och trygghet; i era församlingar och era grupper, genom bön, sakrament, vänskap, prästers och andra döptas vägledning. Gå och förkunna för alla att Jesus älskar oss och att varje rädsla försvinner med Honom! Uppfyll era drömmar och samarbeta för att skapa er och ert lands framtid genom att alltid söka det goda för varandra. Jag sänder ut er som fredens och hoppets budbärare i era städer, byar och där ni bor och arbetar. Gud välsigne er och era familjer! Jag ber för er och jag ber er att be för mig och för alla era biskopar!

“Guds nåd är en skatt som man lätt kan glömma bort, för att Herren befaller aldrig! Han säger alltid: ”Om du vill…”.”

14 oktober 2018, 11:40