Sök

Syndodens arbete inleds Syndodens arbete inleds 

Påven inledde synoden: "Det är värt att ha Kyrkan som mor"

Påven Franciskus inledde Biskopssynoden på onsdagseftermiddagen i Vatikanens synodssal. När man kommer in i denna sal för att tala om de unga känner man redan kraften i deras närhet som utstrålar positivitet och entusiasm. Målet med synoden är att skapa konkreta pastorala riktlinjer för en framtid överfylld av evangeliets glädje

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven tackade inledningsvis alla som har förberett synoden under två års tid och förutom alla medverkande ungdomar och delegater särskilt dess generalsekreterare kardinal Lorenzo Baldisseri, relator kardinal Sérgio da Rocha och undersekreterare msgr Fabio Fabene samt de två särskilda sekreterarna jesuitpater Giacomo Costa och salesianpater Rossano Sala. Påven tackade ungdomarna som har velat satsa på att de är värt att känna sig som en del av kyrkan eller föra en dialog med den och att det är värt att ha kyrkan som mor, lärarinna, hem, familj - kyrkan som trots mänsklig svaghet och svårighet kan lysa upp och förmedla det tidlösa budskapet om Kristus – och att det är värt att gå mot strömmen och ha familjen, trohet, kärlek, tro, uppoffring, tjänst och evigt liv som livsvärden.

Mod och parresi 

Han uppmanade alla till mod och parresi, alltså att förena frihet, sanning och kärlekshandling. Endast dialog kan låta oss växa sa påven och att en ärlig och genomskinlig kritik är konstruktiv och hjälper.

En synod ska vara en övning i dialog, låt oss vara fria att ta emot och förstå anda och kunna ändra på våra övertygelser sa påven och tillade att detta är ett tecken på mänsklig mognad och andlighet. Han sa också att synoden är en kyrklig övning i urskiljning - urskiljning är en inre inställning och inte en slogan eller något modernt för detta pontifikat och denna inre uppmärksamhet är nyckeln till vägen till förståelse, tolkning och urval.

“Klerikalism är en perversion och roten till mycket ont inom kyrkan”

Det krävs alltså å ena sidan att man frångår klerikalism och att man lämnar förutfattande meningar och ser prästämbetet som en tjänst och inte en maktfaktor. Klerikalism är en perversion och roten till mycket ont inom kyrkan, sa påven. Å andra sidan måste man vårda självtillräcklighetens virus sa påven och syftade på vikten av att samla på sig mänsklig erfarenhet genom historien och generationer och lyssna på de äldre.

Må synoden återuppväcka våra hjärtan! sa påven och att även kyrkan idag är problemtyngd, men att tron säger oss att detta är det kairos där Herren kommer oss till mötes för att älska oss och kalla oss till ett fullt liv.

Möte mellan generationer

Han återkom till att tala om att mötet mellan generationer kan vara mycket fruktbart för att skapa hopp och citerade Joels ord om att de gamla ska drömma och de unga ha visioner och sa att detta är vår tids profetia.

Det behövs inte sofistikerade teologiska argument för att hjälpa dagens värld att vandra mot Guds rike sa påven och varnade för att falla för domedagsprofetior. Var inte rädda för Kristi kropps sår sa påven och avslutade sitt invigningstal med att påminna om att målet med denna synod inte endast är ett dokument utan det är framför allt att skapa konkreta pastorala riktlinjer för en framtid överfylld av evangeliets glädje.

“Var inte rädda för Kristi kropps sår sa påven”

03 oktober 2018, 13:49