Sök

Polsk biskop tar selfie med ungdomar Polsk biskop tar selfie med ungdomar 

Synoden. Kyrkan ska lyssna och vara de ungas hem

Under torsdagsmorgonen 4 oktober öppnades synodens arbete med ett vittnebörd och åtföljdes av synodsfädernas inlägg om Intrumentum Laboris första del.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Verbet lyssna var dagens röda tråd . För kyrkan handlar det att lyssna, men inte som en sociologisk eller pedagogisk undersökning utan ett sätt att vara på och en teologisk fråga. Genom att lyssna kan kyrkan låta sig utmanas av de unga. Dagens unga söker en dialog och de vill få tala, men även få en intellektuell, andlig och känslomässig vägledning. Här krävs evangelisationens levande vittnen.

“Gud visar sig i de unga och de unga ska vara kyrkan”

Lyssna

Var ska man då lyssna? Synodsfäderna talade om en möteskultur och att man inte ska vänta på att de unga kommer till kyrkan utan ta kyrkan till dem. Detta gäller främst de unga migranterna, sportutövarna och dem i marginalen som är offer för en slit och släng-kultur. För detta behöver kyrkan ha en ny inställning och inge förtroende, närhet och hopp. Man ska hålla sig bort från klerikalism. Gud visar sig i de unga och de unga ska vara kyrkan. Deras blick är fäst mot framtiden och framtiden är obegränsad. De vuxna vårdar och de unga ger dynamik. Synodsfäderna talade om att de unga inte ska avstå från Jesus på grund av en kyrka som inte är mottagande och att de snarare ska hjälpa kyrkan att vara mer troende.

De talade vidare om familjens kallelse - familjen som trons kärna – och om migranter och att kyrkan måste hjälpa de unga migranterna, som ofta är offer för övergrepp. Även de unga migranterna kan hjälpa kyrkan att bättre förstå deras jämnåriga. Dessutom kan herdarna bli riktiga fäder till dem som inte har någon familj.

Mod och ärlighet

Synodsfäderna talade om sexuella övergrepp inom kyrkan som underminerar de ungas tillit till kyrkan och att man måste ta itu med denna fråga med mod och ärlighet.

Unga behöver sedan kyrkans reflektion kring sexualiteten och fäderna talade om att den som Guds gåva inte ska ignoreras, vägras eller idealiseras utan att det här behövs en passande pastoral vägledning. Man ska dessutom kunna ge vägledning och kunna tala om pornografi, för tidigt sex och frivilliga aborter, som är så vanliga bland unga.

Se till varje person

Diskussionen ledde vidare till att unga är offer för en slit och släng-kultur, som intagna, missbrukare eller dem som har identitetsproblem och även sexuella problem. Om kyrkan har tappat förmågan att vara nära måste den lära sig att lyssna på de lidandes rop. Kyrkan måste vara empatisk med dem och inte tro att man kan lösa problemen med förbud,  utan genom urskiljning och medvetenhet och se till varje person och inte indela den i kategorier.

Även sport kan vara ett verktyg för evangelisation– sport och tro är beroende av varandra - för att forma människan i sin integritet genom att träna sinnet, kroppen och anden. Det behövs ett pastoralt arbete för sporten så att man ser till fair play och moral och ger plats för Kristus.

Synodens arbete fortsatte under torsdagseftermiddagen med inlägg och fri debatt. Fäderna talade om att de nya generationerna kan förnya kyrkan, samhället och politiken och vara världens surdeg och ljus, fredsskapare och skapare av ett kärleksfullt samhälle.

“Kyrkan är kallad att vara en empatisk och lyssnande moder som ger röst åt dem som ingen har”

Kyrkan är kallad att vara en empatisk och lyssnande moder som ger röst åt dem som ingen har och särskilt dem som kommer från svåra situationer.

Ungas behov

Man talade vidare om västvärldens konsumism som riskerar att släcka de ungas entusiasm. De är ofta förvirrade, har inga drömmar och ingen tro, även på grund av nya ideologier som den gällande gender eller en överdriven liberalism. Kyrkan behöver modigt tala om skönheten i den kristna synen på sexualitet och uppmärksamma alla dem som inte lyckas leva i kyskhet under förlovningen. Synodsfäderna sa att de flesta församlingar inte uppfyller ungdomarnas behov och problemet med att de fjärmar sig från kyrkan efter konfirmationen. Därför är det brådskande med en förnyad pastoral uppmärksamhet som kan lyssna och se med Kristi blick och även tala ungdomarnas språk.

Då man talade om att de unga hjälper de vuxna att vara i nuet och att de förväntar sig ett profetiskt tecken från kyrkan av kommunion i en sargad värld och att de är kyrkans missionerande hjärta, kom förslaget upp att skapa en påvlig avdelning som tillägnas dem.

Deltagarna tog sedan upp ungas önskemål om en förnyad andlighet och talade om hur man ska hjälpa framtida föräldrar att återfå förtroendet för präster efter övergreppsskandaler. Man hoppas på att finna konkreta pastorala svar på detta under synoden.

Andlig vägledning

Det viktiga är slutligen att på nytt presentera katekesen och liturgin tillsammans med folkets tro för att rädda den kristna tron i ett sammanhang av förföljelse. För att inte falla för frestelsen att vara aktivister behöver man visa de unga vägen till bönen, men även kyrkan måste be för de unga och deras kallelser. Just tystnad och kontemplation behövs och finner man inte detta i kyrkan söks den på annat håll. Enligt synoden är det nödvändigt med en andlig vägledning som visar de eviga värdena som ger sann evangelisk lycka och som respekterar varje persons mognadstid. Synodsfäderna underströk slutligen att många av historiens helgon förblir mycket aktuella förebilder vad gäller detta.


 

05 oktober 2018, 11:20