Sök

Påven rörd då han sänder hälsningar till de kinesiska biskoparna

Påven Franciskus sände särskilda hälsningar till de kinesiska kontinentala biskoparna vid synodens invigningsmässa

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

"Idag, för första gången, är även två biskopsbröder från kontinentala Kina bland oss. Vi välkomnar dem varmt. Gemenskapen med hela biskopsämbetet med Petri efterträdare är ännu mer synligt tack vare deras närvaro". 

Påven Franciskus var mycket rörd då han under synodens inledningsmässa välkomnade de kinesiska biskoparna, som tidigare har ordnierats utan påvligt mandat men som påven 22 september 2018 beslutade att återuppta i Kyrkan. 

 

 

04 oktober 2018, 09:29