Sök

Påven, synodsfäderna och ungdomarna Påven, synodsfäderna och ungdomarna  

Påvens slutord i synoden “Fortsätt be rosenkransen i kyrkans försvar”

Det är dags att försvara kyrkan, som en Moder mot den stora anklagaren, med bön och bot. Det sa påven Franciskus i sitt sista starka tal som avslutade synoden tillägnad de unga.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Först och främst betonade påven att synoden inte är ett parlament. Det är en plats för den Helige Anden att agera på. Därför menar påven att resultatet av synoden inte är ett dokument: Vi är fulla av dokument, sa påven, och jag vet inte om det här dokumentet kommer att göra skillnad därute. Men jag vet att det måste göra skillnad i oss, det måste arbeta i oss.

Kyrkan får inte bli smutsig

Efter det la påven Franciskus accenten på kyrkans helighet, som måste försvaras. Vår Moder är heligt, men vi barn är alla syndare, betonade han. På grund av våra synder kan fortfarande den stora anklagaren leta jorden runt efter någon att anklaga. I den stund anklagas vi, fortsatte påven, och det leder till förföljelse av kristna i olika delar av världen. Men det finns också en annan typ av förföljelse: kontinuerliga anklagelser för att smutsa ner kyrkan.

Låt oss fortsätta be för kyrkan

Kyrkan får inte smutsas ner. Vi barn är alla smutsiga; men inte vår Moder. I den här stunden måste vi försvara Modern - försvara henne från den stora anklagaren med bön och bot. Det är därför som jag bad er att be rosenkransen under denna månad som slutar om ett par dagar, och att lägga till bönen till ärkeängeln Michael och Sub tuum Praesidium. Låt oss fortsätta att göra det. Det är ett svårt ögonblick, eftersom anklagaren genom oss angriper modern, och modern får man inte angripa. Detta ville jag säga ur mitt hjärta i slutet av synoden.

I början av sitt tal ville påven tacka alla som arbetade under synoden. Tack särskilt till er ungdomar, som har fört musik till synodshallen, sa påven och lade skämtsamt till att det var ett diplomatiskt ord för oväsen.

30 oktober 2018, 16:25