Sök

Påvens böneintention för oktober månad: Be rosenkransen för Kyrkan

#PrayForTheChurch - en kampanj för bön till Jungfru Maria och ärkeängeln Mikael för Kyrkans beskydd och mot den onde som vill dela upp den kristna gemenskapen. Detta är påven Franciskus böneintention för denna månad

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Be rosenkransen varje dag under oktober månad och avsluta den med antifonen ’Under ditt beskydd’, Sub Tuum Praesidium, och be för att den helige ärkeängeln Mikael skjuter bort den ondes attacker som vill dela upp Kyrkan.

Under din barmhärtighet tar vi vår tillflykt

“Sub tuum praesídium confúgimus, sancta Dei Génetrix; nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus, sed a perículis cunctis líbera nos semper, Virgo gloriósa et benedícta”./ Under din barmhärtighet tar vi vår tillflykt, Guds Moder. Vänd dig inte ifrån våra böner i vår nöd utan rädda oss ur faror, du enda rena, du enda välsignade. Amen

Be för Kyrkan

Påven Franciskus inbjuder oss alltså genom denna månads starka böneintention att be för Kyrkan.

"Den onde, säger påven i början av budskapet, är maktfull och han har med sig presenter med du vet inte vad de innehåller”

Påvens intention är att genom en bönekampanj be alla troende att be för Kyrkans beskydd i dessa svåra tider.

 

10 oktober 2018, 08:55