Sök

Påven Franciskus ber rosenkransen Påven Franciskus ber rosenkransen  

Påven uppmanar till att be rosenkransen varje dag i oktober

Påven Franciskus uppmanar alla att be rosenkransen varje dag under oktober månad för att skydda kyrkan från den onde. På fredagen gav den Heliga Stolen ett pressmeddelande som berör alla kyrkans troende i hela världen. Oktober månad är liksom maj vigd till Jungfru Maria, med särskild fokus på rosenkransen, då högtiden Vår Fru av rosenkransen infaller den 7 oktober.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Rosenkransen varje dag

Nu ber påven alla troende att förena sig med honom ”i rosenkransbönen varje dag, i en gemensam botgöring, som Guds folk, för att be heliga Guds Moder och ärkeängeln Mikael att skydda kyrkan från djävulen, som alltid försöker splittra oss, från Gud och varandra”, läser vi i pressmeddelandet.

Två böner efter rosenkransen

Vi läser: ”Under de senaste dagarna, före sin avfärd till Baltikum, mötte påven jesuitpater Fréderic Fornos SJ, som ansvarar för det internationella bönenätverket ”World Network of Prayer”, och bad honom att sprida påvens uppmaning till alla troende att be rosenkransen och avsluta den med att be den med gamla Mariabönen "Sub tuum presidium", och bönen till den helige ärkeängeln Mikael som skyddar oss och hjälper oss att bekämpa den onde (se Upp. 12, 7-12).”

Endast bönen kan besegra den onde

Bönen, sa påven för några dagar sedan, den 11 september, i en predikan i Sankta Martas kapell, är vårt vapen mot den stora anklagaren som vandrar världen runt för att fördärva. Endast bönen kan besegra honom. De ryska mystikerna och de stora helgonen har i alla traditioner gett rådet att ta beskydd under Guds Moders mantel i stunder av andlig turbulens, och be bönen "Sub tuum presidium", som lyder:

"Subtuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix. Nostras deprecationes det despicias i necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo Gloriosa et Benedicta".

På svenska:

Under ditt beskydd tar vi vår tillfl ykt, heliga Guds moder. Ringakta inte de böner som vi ber när vi är nödställda, utan befria oss alltid från alla faror, du ärorika och välsignade Jungfru.

Kyrkan under Guds Moders mantel

Med denna uppmaning till förbön ber påven de troende i hela världen att "be den Helige Guds Moder, att sätta kyrkan under sin skyddande mantel: att bevara den från den ondes angrepp, den stora anklagaren, och samtidigt göra kyrkan mer medveten om de fel, misstag, och övergrepp som begåtts i nuet och i det förflutna, och att förbinda sig att beslutsamt kämpa för att det onda inte ska härska."

Leo XIII bön till Mikael

Dessutom ber påven att lägga till ytterligare en bön i slutet av rosenkransen efter Sub tuum Presidium. Under oktober månad ska rosenkransen avslutas med bönen som Leo XIII skrev den 13 oktober 1884 till ärkeängeln Mikael.

"“Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen”.

På svenska lyder den:

Helige ärkeängel Mikael, försvara oss i striden, var oss ett värn mot Satans ondska och försåt. ”Må Herren näpsa honom”, så ber vi ödmjukt. Och du, furste över de himmelska härskarorna, störta du med Guds kraft ner djävulen i helvetet med de övriga andar, som till själarnas fördärv vandrar omkring i världen.

01 oktober 2018, 10:04