Sök

2018.10.24 Udienza Generale 2018.10.24 Udienza Generale 

Påven under audiensen om sjätte budet

Under den allmänna onsdagsaudiensen talade påven Franciskus vidare om de tio budorden i sin undervisning och fokuserade på det sjätte budet: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Här följer en sammanfattning av påvens ord.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kära bröder och systrar!

Under vår pågeånde katekes om de tio budorden vänder vi oss nu till det sjätte budet: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Budet om äktenskaplig trohet handlar om trohet i stort. Trohet är tecknet på ett fritt, moget och ansvarsfullt förhållande som håller själviskhet borta och som utmärks av att generöst ge av sig själv. Varje hjärta längtar efter kärlek och all äkta kärlek är en återspegling av Guds eviga kärlek. Vår kallelse att älska kräver att vi växer i en självkännedom så att vi kan bemästra våra impulser och förhålla oss till andra med ärlighet och integritet. Detta är särskilt viktigt i kallelsen till en äktenskaplig kärlek, som ett särskilt deltagande i Kristi odödliga kärlek till kyrkan. Trohetslöftet som brudparet ger varandra på sin bröllopsdag är uttrycket för deras åtagande att dagligen rena sina hjärtan från all otrohet och osanning och växa i en trogen och ständig enhet med varandra och med Herren.

“Vår kallelse att älska kräver att vi växer i en självkännedom så att vi kan bemästra våra impulser och förhålla oss till andra med ärlighet och integritet”

 

24 oktober 2018, 11:13