Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus  

Påven under Angelus "Var öppna för Guds överraskningar"

Konkurrens i troslivet och riskerna med självtillräcklighet tog påven Franciskus upp i sin reflektion då han på söndagen bad Angelus med de troende på Petersplatsen klockan 12.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Påven Franciskus utgick från dagens läsning ur Markusevangeliet (Mark 9: 38-43.45.47-48) som han beskrev som lärorik om Jesus liv med sina lärjungar: ”De hade sett att en man, som inte tillhörde Jesu anhängare, drev ut demoner i Jesu namn, och de ville därför förbjuda honom. Johannes, med sin ungdomliga entusiasm, söker Jesu stöd, som istället svarar: "Hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. 40Den som inte är mot oss, han är för oss." (vers 39-40).

Jesus lär oss inre frihet

Johannes och de andra lärjungarna visar en sluten inställning till det som inte passar in i deras scheman, i det här fallet en handling, som trots att den är god, inte följer deras krets. Jesus svarar med en stor frihet, helt öppen för Guds Andes frihet, som i sin handling inte är begränsad av någon gräns eller tillhörighet. Jesus vill forma sina lärjungar, även idag, till denna inre frihet.

Kyrkan växer genom trosvittnen

Det gör oss gott att reflektera över det här avsnittet med självrannsakan. Jesu lärjungars attityd är mycket mänsklig, mycket vanligt, och vi hittar den ofta i kristna församlingar, och förmodligen också i oss själva. I god tro, vill man skydda det autentiska i en upplevelse, grundaren eller ledaren från falska imitatorer. Men samtidigt finns det en rädsla för "konkurrens" - och det är dåligt. Rädslan att någon kan stjäla nya anhängare, gör att man inte uppskattar det goda som andra gör: 'det är inte bra bara för att det inte är vårt'. Det är en form av självtillräcklighet, och i själva verket roten till proselytism, sa påven och påminde om att kyrkan inte växer genom proselytism, utan attraktion, som påven Benedictus XVI sa, det vill säga den växer genom personer som vittnar om sin tro, som ges till andra genom den Helige Andes kraft.

Öppna för det oförutsägbara och ovanliga

Guds stora frihet att ge sig själv till oss är en utmaning och en uppmaning till oss att förändra våra attityder och våra relationer, fortsatte påven. Detta är Jesu inbjudan idag. Han uppmanar oss att inte tänka enligt kategorierna” vän/fiende", "vi/dem", "vem är inne / vem är utanför", "min/din", utan ta ett steg till för att känna igen hans närvaro och Guds handling även på ovanliga och oförutsägbara områden och hos människor som inte ingår i vår cirkel.

Inte skandalisera de svaga

Det är en fråga om att vara mer uppmärksam på det goda, det vackra och det sanna, än på de som utför det. Dagens evangelium föreslår att vi rannsakar oss själva istället för att döma andra, och kompromisslöst göra oss av med det som kan skandalisera de svagare i tron.

Älska Herrens stora horisont

Må Jungfru Maria, hjälpa oss att känna igen tecknen på Herrens närvaro mitt ibland oss, att upptäcka honom där han visar sig, även i de mest otänkbara och ovanliga situationerna. Lär oss att älska våra församlingar utan avundsjuka och tillslutenhet, öppna för den Helige Andes stora horisont.

01 oktober 2018, 14:59