Sök

Angelus efter helgonförklaringen Angelus efter helgonförklaringen  

Påven under Angelus: Må vi följa de nya helgonens exempel

Påven Franciskus avslutade morgonens mässa och helgonförklaring med Angelus, under vilken han tackade alla de trogna som samlats på Petersplatsen för deras deltagande och närvaro, och uppmanade dem att följa de nya helgonens exempel och gå i deras fotspår.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Under gårdagen träffade påven Franciskus påven emeritus Benediktus XVI i Mater Ecclesiae-klostret i Rom inför helgonförklaringen av de sju nyutnämnda helgonen: Paulus VI, Óscar Arnulfo Romero Galdámez, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Katharina Kasper, Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús och Nunzio Sulprizio.

Benediktus XVI, precis som Johannes Paulus I och Johannes Paulus II, blev kardinaler under Paulus VI:s pontifikat.

Jag vill tacka så hjärtliga alla de kardinaler, biskopar och präster som kommit hit från världen över. Min djupa tacksamhet går även till de officiella delegationerna från världens länder som kommit för att visa aktning för de nya helgonen som bidragit till deras länders andliga utveckling.” sade påven.

Påven Franciskus tackade särskilt Spaniens drottning Sofia samt Chiles, El Salvadors och Panamas presidenter som närvarade på mässan och helgonförklaringen.

Mina hälsningar går även till alla er, kära pilgrimer, som följer dagens händelser via radion eller televisionen.” avslutade påven.

Påven avslutade morgonens Angelus med att uppmana oss till att anförtro våra böner till Jungfrun Maria, ”Herrens första och felfria lärjunge”, så att hon må hjälpa oss att följa de nya helgonens exempel fr att uppnå helighet.

 

14 oktober 2018, 16:49