Sök

Påven till Passionisterna: Världen behöver Guds kärlek på korset

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

På förmiddagen idag tog påven Franciskus emot ordensmedlemmar i Passionistorden från hela världen, som i dessa dagar är samlade i Rom för sitt kapitel.

Andlig vägledning och botens sakrament

I sitt tal uppmuntrade påven passionerna att vara ministrar av andligt helande och försoning, som dagens värld är i så stort behov av,  markerad av gamla och nya sår, och att ägnar sig särskilt åt de fattigaste i de mest övergivna platserna.

Er närhet till människor, som traditionellt uttrycks genom mission, andlig vägledning och botens sakrament, är ett dyrbart vittnesbörd, sa påven. Kyrkan behöver ministrar som talar med ömhet, lyssnar utan att döma och välkomnar med barmhärtighet. Kyrkan känner idag en stark uppmaning att kliva ur sig själv och gå till periferierna, både de geografiska och existentiella.

Styrkan och enkelheten i ert budskap

Påven Franciskus menade att i denna tid av förändringar, är passionisterna kallade att uppmärksamma den Helige Andens närvaro och handlingar och tyda tidernas tecken. Nya situationer kräver nya svar. Den helige Paulus av Korset, var kreativ när han svarade på sin tids behov och erkände - som han säger i regeln - att "Guds kärlek är genialisk och visar sig inte så mycket med ord, som med verk och exempel av de som älskar.

Styrkan och enkelheten i ert budskap, som är Guds kärlek som uppenbaras på korset, kan fortfarande tala till dagens samhälle som har lärt sig att inte bara lita på ord eller bara övertygas av fakta. För många unga som söker Gud kan Jesu Passion, hans lidanden och död, vara en källa till hopp och mod, då den lär oss att alla är älskad personligen ända till slutet.

22 oktober 2018, 17:08