Sök

Slovakiska pilgrimer i Vatikanen Slovakiska pilgrimer i Vatikanen 

Påven till grekisk-ortodoxa pilgrimer: Vårda er bysantiska tradition!

Påven Franciskus tog emot omkring 1300 pilgrimer från Slovakiens grekisk-ortodoxa kyrka i Paulus VI:s audienshall på lördagsförmiddagen och detta med anledning av 200-årsfirandet av Presovs eparki. "Från de kristna rötterna kan det inte annat än växa stadiga träd som bär frukt av full respekt för människans värdighet i alla sina livsfaser".

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I sitt tal till sina gäster underströk påven att Slovakiens katoliker av den ortodoxa riten och dem av den latinska lever sida vid sida sedan sekler tillbaka och att den grekisk-katolska kyrkan i landet kan ses som ett uttryck för skönheten i mångfalden av kyrkligt liv.

“Slovakiens katoliker av den ortodoxa riten och dem av den latinska lever sida vid sida sedan sekler tillbaka”

Påven uppmuntrade biskoparna att följa martyrernas exempel och alltid förbli herdar enligt Guds hjärta och följa Kristi spår, Kristus som inte kom för att bli tjänad utan för att tjäna. Han hälsade sedan till de närvarande gifta och ogifta prästerna och deras familjer samt ordensfolket och berömde dem för deras vittnesbörd om ett sunt och exemplariskt liv i en tid då familjens roll diskuteras eller till och med attackeras.

Nya utmaningar

Påven talade sedan om hur de under decennier av förföljelse under förra seklet har upplevt deportering och umbäranden av alla de slag och sa att deras nya generationer måste visa samma trohet inför nya slags svårigheter. Idag frestas präster och seminarister antingen av det världsliga eller att innesluta sig i det föråldrade och en steril klerikalism, sa påven.

Återupptäcka sina rötter 

Sedan underströk påven att såväl Öst- som Västeuropa behöver återupptäcka sina rötter och sin kallelse - från de kristna rötterna kan det inte annat än växa stadiga träd som bär frukt av full respekt för människans värdighet i alla sina livsfaser. Påven uppmuntrade också sina katolsk-ortodoxa gäster att vårda sin bysantiska tradition, som även han själv redan som ung lärde känna och älska.

Påven avslutade: “Må Guds heliga moder, som vi som hennes barn ser till med hopp och kärlek, med sin förbön försvara kyrkan i denna prövningens tid och vaka över de ungas Synod som vi nyligen har inlett”.

“Från de kristna rötterna kan det inte annat än växa stadiga träd som bär frukt av full respekt för människans värdighet i alla sina livsfaser”

06 oktober 2018, 12:46